Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP: 837-16-92-031
REGON: 750148526

Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy D.271.4.2020

zamawiający Wójt Gminy Sochaczew

tryb zamówienia Przeatrg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 EURO

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Sochaczew

Treść


Sochaczew, dn. 25.02.2020r.

D.271.4-1.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie” wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny :


  1. WŁOD-BUD DACHY 2                                          cena oferty brutto: 896.763,64 zł.

Gostomin 38                                                                 gwarancja:  60 miesięcy

06-456 Ojrzeń                                                             termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

                                                                                     termin płatności: do 14 dni


  1. POLBET S.A                                                           cena oferty brutto: 1.373.906,22 zł.

Ul. 73 Pułku Piechoty 1                                                      gwarancja:  60 miesięcy

        40-474 Katowice                                                       termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

                                                                                        termin płatności: do 14 dni               


  1. Zakład Remontowo-Budowlany                                  cena oferty brutto: 684.394,53 zł

         ELLA                                                                          gwarancja:  60 miesięcy

        Ul. Wróblewskiego 4                                                     termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

        96-500 Sochaczew                                                        termin płatności: do 14 dni               


  1. KAL-FAM                                                                          cena oferty brutto: 765.000,00 zł.

Zakład Remontowo-Budowlany                                                      gwarancja:  60 miesięcy

        Kamion 40                                                                           termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

        96-330 Puszcza Mariańska                                                        termin płatności: do 14 dni               


  1. ZOB MARBUDEX                                                            cena oferty brutto: 819.021,49 zł.

Ul. Łowicka 127                                                                         gwarancja:  60 miesięcy

        96-100 Skierniewice                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

  1. FPW PAP-BUD                                                                  cena oferty brutto: 670.173,64 zł.

        Ul. W. Witosa 3                                                                    gwarancja:  60 miesięcy

        09-204 Rościszewo                                                             termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dniPrzed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 600.000,00 zł brutto. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jak wyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówieniaGmina Sochaczew, ul. Warszawska 115 , tel. (046) 864-26-00, fax.(046) 864-26-02 ogłasza przetarg nieograniczony na ,, , Budowę budynku  świetlicy wiejskiej w Żukowie

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 505567-N-2020 z dnia 23.01.2020

Nr ogłoszenia o zmianie 540013502-N-2020 z dnia 23.01.2020

 

Krótki opis zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej w Żukowie ,  polegających na :

1)      Budowie budynku świetlicy wiejskiej, budynek parterowy, niepodpiwniczony                        z zadaszonymi tarasami, dach dwuspadowy. Zakres robót obejmuje : roboty murowe, wykonanie stolarki okiennej i pokrycia dachowego,  roboty instalacyjne i wykończeniowe, instalacje wody i centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu.


2)      Powierzchnia zabudowy  – 143,45 m²,

3)      Powierzchnia użytkowa   – 118,16 m ²,

4)      Kubatura budynku            - 592,90 m³


  1. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia:

1)      Przedmiar robót ,

2)      Dokumentacja projektowa,Termin składania ofert upływa 25.02.2020 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   25.02.2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia:  do 30.05.2021 r.


Wadium: 10.000,00 zł
Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 60%

Okres rękojmi i gwarancji 40%


Załączniki

SIWZ doc, 368 kB metryczka
wzór umowy doc, 113 kB metryczka
Projekt wod kan pdf, 4.01 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij