Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP: 837-16-92-031
REGON: 750148526

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.09.2019

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 28609
Wykaz Sołectw 5559
Karty Usług 4156
Wójt 4098
Sekretariat 4047
Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej 3975
Ewidencja ludności 3691
„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” oraz „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II” 3550
Dowody osobiste 3045
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 2672
Regulamin Organizacyjny 2388
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 2331
Karta Seniora 2199
Dzierżawa parkingu w Żelazowej Woli, w gminie Sochaczew 2148
Dane podstawowe 1986
Protokół z przeprowadzonego naboru. 1791
Wykaz Sołectw, Sołtysów oraz Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015 1535
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 1424
Karta Rodzina 3+ 1375
Napoje alkoholowe - sprzedaż i podawanie 1311
Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie 1277
Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew 1228
Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Mokasie, Szkoły Podstawowej w Żukowie, Szkoły Podstawowej w Feliksowie, Szkoły Podstawowej w Kątach i Szkoły Podstawowej w Wyczółkach 1181
Dzierżawa parkingu w Żelazowej Woli gmina Sochaczew na działce nr 6/1 o pow. 0,1800ha KW 11189 oraz na części działki nr 40/2 dla których urządzona jest księga wieczysta KW PL1O/00012824/2 z wyłączeniem oczyszczalni ścieków 1127
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie 1101
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawłowie 1070
Konsultacje Społeczne 2015 935
Wojciech Ćwikliński - Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 898
Informatycy 890
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 r. 866
Ogłoszenie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. Warszawska 115 poszukuje osoby na stanowisko asystent rodziny na zastępstwo od 01.07.2018 roku, umowa o pracę, cały etat. 823
Plany zamówień publicznych 2017 789
Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 783
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018 736
Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską 727
Alicja Ziółkowska - Skarbnik Gminy Sochaczew - oświadczenie majątkowe za 2018 rok 705
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki 693
Sprawozdanie - Konsultacje Społeczne 2015 684
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 631
Plany zamówień publicznych 2018 597
Odnawialne Źródła Energii - spotkania informacyjne 587
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 577
Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew 569
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie 559
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,, Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin,, oraz Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,, Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap ,, 550
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów 521
Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – II etap 517
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel 502
Konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Janaszówek na dwa odrębne: Janaszówek i Wyjazd 493
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów , Sielice – III etap 493
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Składy Rady Gminy 5546
Przewodniczący 5490
Komisje Rady 1866
Transmisje NA ŻYWO oraz archiwalne nagrania z Sesji Rady Gminy Sochaczew 1220
PROTOKÓŁ NR 47/2010 Z OBRAD XLVVII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 KWIETNIA 2010 ROKU 1127
PROTOKÓŁ NR 55/2010 Z OBRAD LV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU 897
PROTOKÓŁ NR 45/2010 Z OBRAD XLV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 LUTEGO 2010 ROKU 870
Zawiadomienie o terminie XLVIII sesji Rady Gminy Sochaczew 862
PROTOKÓŁ NR 44 Z OBRAD XLIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 STYCZNIA 2010 ROKU 855
PROTOKÓŁ NR 51/2010 Z OBRAD LI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 LIPCA 2010 ROKU 814
PROTOKÓŁ NR 52 / 2010 Z OBRAD LII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 SIERPNIA 2010 ROKU 811
PROTOKÓŁ NR 50/2010 Z OBRAD L SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU 784
PROTOKÓŁ NR 43/2009 Z OBRAD XLIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 30 GRUDNIA 2009 ROKU 771
PROTOKÓŁ NR 42 / 2009 Z OBRAD XLII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 16 GRUDNIA 2009 ROKU 728
PROTOKÓŁ NR 40 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU 720
PROTOKÓŁ NR 54/2010 Z OBRAD LIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU 685
PROTOKÓŁ NR 53/2010 Z OBRAD LIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 22 WRZEŚNIA 2010 ROKU 664
PROTOKÓŁ NR 46 Z OBRAD XLVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 MARCA 2010 ROKU 662
PROTOKÓŁ NR 56 Z OBRAD LVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2010 ROKU 653
PROTOKÓŁ NR 48/2010 Z OBRAD XLVIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 26 MAJA 2010 ROKU 605
Zawiadomienie o terminie XLII sesji Rady Gminy Sochaczew 599
PROTOKÓŁ NR 41 / 2009 Z OBRAD XLI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 18 LISTOPADA 2009 ROKU 587
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2014 roku o godzinie 10:00 528
Protokół nr 53 z LIII Sesji Rady Gminy dnia 28.05.2014r. 524
Zawiadomienie o terminie IX sesji Rady Gminy Sochaczew 508
Zawiadomienie o terminie XLV sesji Rady Gminy Sochaczew 494
Protokół nr 45 z XLV Sesji Rady Gminy dnia 27.11.2013r. 480
Protokół nr 41 z XLI Sesji Rady Gminy dnia 31.07.2013r. 467
Protokół nr 49 z XLIX Sesji Rady Gminy dnia 19.02.2014r. 467
Protokół nr 50 z L Sesji Rady Gminy dnia 26.03.2014r. 449
Protokół nr 54 z LIV Sesji Rady Gminy dnia 25.062014r. 448
Protokół nr 40 z XL Sesji Rady Gminy dnia 24.07.2013r. 444
Zawiadomienie o terminie XII Sesji Rady Gminy Sochaczew w dniu 24 czerwca 2015r. o godzinie 11:00 443
Protokół nr 51 z LI Sesji Rady Gminy dnia 03.04.2014r. 436
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2015r. o godzinie 10:00 436
Protokół nr 48 z XLVIII sesji Rady Gminy dnia 29.01.2014 434
Protokół nr 43 z XLIII Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2013r. 425
Protokół nr 52 z LII Sesji Rady Gminy dnia 23.04.2014r. 425
Zawiadomienie o terminie LI Sesji Rady Gminy Sochaczew w dniu 22.11.2017 407
Protokół nr 47 z XLVII Sesji Rady Gminy dnia 18.12.2013r. 402
Protokół nr 46 z XLVI Sesji Rady Gminy dnia 04.12.2013r. 398
Protokół nr 44 z XLIV Sesji Rady Gminy dnia 30.10.2013r. 396
Protokół nr 42 z XLII Sesji Rady Gminy dnia 28.08.2013r. 382
Protokół Nr 11/2015 z obrad XI Sesji Rady Gminy z dnia 17.06.2015r. 308
Protokół Nr 12/2015 z obrad XII Sesji Rady Gminy z dnia 24.06.2015 301
Protokół Nr 5/2015 z obrad V Sesji Rady Gminy z dnia 25.02.2015r. 299
Protokół Nr 3/2014 z obrad III Sesji Rady Gminy z dnia 17.12.2014 288
Protokół Nr 6/2015 z obrad VI Sesji Rady Gminy z dnia 25.03.2015 286
Protokół Nr 7/2015 z obrad VII Sesji Rady Gminy z dnia 15.04.2015r. 285
Protokół Nr 9/2015 z obrad IX Sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 2015r. 281
Statystyki strony Gmina Sochaczew
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
65/2018 71869
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW 11765
Lokalizacja i charakterystyka 6660
Statuty sołectw 6270
XLVII/208/2013 5809
Herb i flaga Gminy Sochaczew 5532
Budżet Gminy 2014 i 2013 5225
Wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego 5097
Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów 4682
Harmonogram 2019 - II półrocze 4403
Statut Gminy 4244
Dziennik Ustaw 3933
Informacje dotyczące podatku od nieruchomości na rok 2014, 2015 i 2016 3319
Co zrobić z domowymi odpadami problemowymi? Odpady budowlane, wielkogabaryty, leki, baterie, akumulatory i inne 3235
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Altanka 3145
Podatki i opłaty lokalne zaświadczenia 3132
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2014 - 2022 3132
Statuty 3067
Wnioski i formularze dotyczące ochrony środowiska 2849
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2784
Informacje dotyczące podatku od nieruchomości na rok 2017, 2018 i 2019 2712
Źródła prawa dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sochaczew 2684
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Sochaczew 2581
Kodeks Wyborczy 2578
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2396
Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2224
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej 2188
Gminna ewidencja zabytków 2048
PSZOK dla mieszkańców Gminy Sochaczew 1966
Głosowanie korespondencyjne 1885
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 1857
Budżet Gminy 2015 1824
Sprawozdania za I, II, III, IV kwartał 2014 1767
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Rozlazłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 1691
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kuznocin 1677
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Dachowa 1632
XLII/193/2013 1600
Informacje dotyczące podatku od środków transportowych na rok 2014, 2015, 2016 1559
Informacje dotyczące podatku rolnego na rok 2014, 2015, 2016 1551
Stawki opłaty targowej 1544
Uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 1519
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji polegającej na posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych w miejscowości Nowe Mostki. 1488
Elektroniczna skrzynka podawcza i profil zaufany 1482
Listopad 2017 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych 1447
WPF na lata 2013-2022 1390
Wybory Wójta Gminy Sochaczew – wyniki 1337
Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1335
XXXVI/153/2016 1332
L/211/2002 1331
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHACZEW - obwody głosowania 1304
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane kontaktowe 5779
Program "Rodzina 500+" 4740
Kontakt 2846
Informacja 2552
Zespół interdyscyplinarny 2495
Dane kontaktowe 2466
Statut i działalność GZGK 2092
Cele i zadania GOPS 1706
jak uzyskać pomoc finansową 1642
Świadczenie rodzicielskie 1508
Ceny wody 1363
Wnioski i formularze do pobrania 1039
Statut 846
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 699
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 645
Informacja na temat jakości wody w Gminie Sochaczew 617
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 350
Zasiłek pielęgnacyjny 313
Świadczenie pielęgnacyjne 286
Specjalny zasiłek opiekuńczy 285
Placówki oświatowe 177
Pracownicy ośrodka 161
Fundusz alimentacyjny 2019/2020 84
Dobry Start 67
Struktura GOPS 67
Usługi opiekuńcze 67

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij