Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP: 837-16-92-031
REGON: 750148526

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.09.2019

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 28581
Wykaz Sołectw 5506
Wójt 4069
Karty Usług 3999
Sekretariat 3934
Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej 3903
Ewidencja ludności 3575
„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” oraz „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II” 3491
Dowody osobiste 2939
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 2633
Regulamin Organizacyjny 2308
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 2281
Karta Seniora 2122
Dzierżawa parkingu w Żelazowej Woli, w gminie Sochaczew 2117
Protokół z przeprowadzonego naboru. 1763
Wykaz Sołectw, Sołtysów oraz Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015 1433
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 1379
Karta Rodzina 3+ 1323
Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie 1253
Napoje alkoholowe - sprzedaż i podawanie 1247
Dane podstawowe 1214
Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew 1200
Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Mokasie, Szkoły Podstawowej w Żukowie, Szkoły Podstawowej w Feliksowie, Szkoły Podstawowej w Kątach i Szkoły Podstawowej w Wyczółkach 1144
Dzierżawa parkingu w Żelazowej Woli gmina Sochaczew na działce nr 6/1 o pow. 0,1800ha KW 11189 oraz na części działki nr 40/2 dla których urządzona jest księga wieczysta KW PL1O/00012824/2 z wyłączeniem oczyszczalni ścieków 1092
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie 1074
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawłowie 1046
Konsultacje Społeczne 2015 906
Wojciech Ćwikliński - Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 877
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 r. 817
Informatycy 792
Plany zamówień publicznych 2017 761
Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 759
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018 710
Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską 689
Alicja Ziółkowska - Skarbnik Gminy Sochaczew - oświadczenie majątkowe za 2018 rok 680
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki 667
Sprawozdanie - Konsultacje Społeczne 2015 661
Ogłoszenie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. Warszawska 115 poszukuje osoby na stanowisko asystent rodziny na zastępstwo od 01.07.2018 roku, umowa o pracę, cały etat. 629
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 607
Plany zamówień publicznych 2018 567
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 553
Odnawialne Źródła Energii - spotkania informacyjne 553
Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew 537
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów 489
Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – II etap 485
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,, Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin,, oraz Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,, Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap ,, 475
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel 475
Konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Janaszówek na dwa odrębne: Janaszówek i Wyjazd 470
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów , Sielice – III etap 465
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 11.09.2015 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Wojtówka 457
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Składy Rady Gminy 5509
Przewodniczący 5427
Komisje Rady 1798
Transmisje NA ŻYWO oraz archiwalne nagrania z Sesji Rady Gminy Sochaczew 1122
PROTOKÓŁ NR 47/2010 Z OBRAD XLVVII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 KWIETNIA 2010 ROKU 1098
PROTOKÓŁ NR 55/2010 Z OBRAD LV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU 860
PROTOKÓŁ NR 45/2010 Z OBRAD XLV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 LUTEGO 2010 ROKU 835
Zawiadomienie o terminie XLVIII sesji Rady Gminy Sochaczew 829
PROTOKÓŁ NR 44 Z OBRAD XLIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 STYCZNIA 2010 ROKU 822
PROTOKÓŁ NR 51/2010 Z OBRAD LI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 LIPCA 2010 ROKU 787
PROTOKÓŁ NR 52 / 2010 Z OBRAD LII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 SIERPNIA 2010 ROKU 777
PROTOKÓŁ NR 50/2010 Z OBRAD L SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU 749
PROTOKÓŁ NR 43/2009 Z OBRAD XLIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 30 GRUDNIA 2009 ROKU 737
PROTOKÓŁ NR 42 / 2009 Z OBRAD XLII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 16 GRUDNIA 2009 ROKU 695
PROTOKÓŁ NR 40 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU 681
PROTOKÓŁ NR 54/2010 Z OBRAD LIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU 656
PROTOKÓŁ NR 46 Z OBRAD XLVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 MARCA 2010 ROKU 634
PROTOKÓŁ NR 53/2010 Z OBRAD LIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 22 WRZEŚNIA 2010 ROKU 634
PROTOKÓŁ NR 56 Z OBRAD LVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2010 ROKU 627
PROTOKÓŁ NR 48/2010 Z OBRAD XLVIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 26 MAJA 2010 ROKU 575
Zawiadomienie o terminie XLII sesji Rady Gminy Sochaczew 573
PROTOKÓŁ NR 41 / 2009 Z OBRAD XLI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 18 LISTOPADA 2009 ROKU 558
Protokół nr 53 z LIII Sesji Rady Gminy dnia 28.05.2014r. 500
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2014 roku o godzinie 10:00 494
Zawiadomienie o terminie IX sesji Rady Gminy Sochaczew 483
Zawiadomienie o terminie XLV sesji Rady Gminy Sochaczew 472
Protokół nr 45 z XLV Sesji Rady Gminy dnia 27.11.2013r. 455
Protokół nr 49 z XLIX Sesji Rady Gminy dnia 19.02.2014r. 444
Protokół nr 41 z XLI Sesji Rady Gminy dnia 31.07.2013r. 437
Protokół nr 50 z L Sesji Rady Gminy dnia 26.03.2014r. 425
Protokół nr 54 z LIV Sesji Rady Gminy dnia 25.062014r. 423
Protokół nr 40 z XL Sesji Rady Gminy dnia 24.07.2013r. 420
Zawiadomienie o terminie XII Sesji Rady Gminy Sochaczew w dniu 24 czerwca 2015r. o godzinie 11:00 418
Protokół nr 51 z LI Sesji Rady Gminy dnia 03.04.2014r. 415
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2015r. o godzinie 10:00 411
Protokół nr 48 z XLVIII sesji Rady Gminy dnia 29.01.2014 410
Protokół nr 52 z LII Sesji Rady Gminy dnia 23.04.2014r. 404
Protokół nr 43 z XLIII Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2013r. 396
Zawiadomienie o terminie LI Sesji Rady Gminy Sochaczew w dniu 22.11.2017 379
Protokół nr 44 z XLIV Sesji Rady Gminy dnia 30.10.2013r. 374
Protokół nr 47 z XLVII Sesji Rady Gminy dnia 18.12.2013r. 372
Protokół nr 46 z XLVI Sesji Rady Gminy dnia 04.12.2013r. 370
Protokół nr 42 z XLII Sesji Rady Gminy dnia 28.08.2013r. 358
Protokół Nr 11/2015 z obrad XI Sesji Rady Gminy z dnia 17.06.2015r. 283
Protokół Nr 12/2015 z obrad XII Sesji Rady Gminy z dnia 24.06.2015 274
Protokół Nr 5/2015 z obrad V Sesji Rady Gminy z dnia 25.02.2015r. 274
Protokół Nr 3/2014 z obrad III Sesji Rady Gminy z dnia 17.12.2014 267
Protokół Nr 6/2015 z obrad VI Sesji Rady Gminy z dnia 25.03.2015 260
Protokół Nr 7/2015 z obrad VII Sesji Rady Gminy z dnia 15.04.2015r. 260
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Sochaczew w dniu 23.03.2016 257
Statystyki strony Gmina Sochaczew
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
65/2018 71833
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW 11715
Statuty sołectw 6202
Lokalizacja i charakterystyka 6097
XLVII/208/2013 5774
Herb i flaga Gminy Sochaczew 5471
Budżet Gminy 2014 i 2013 5174
Wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego 5031
Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów 4657
Harmonogram 2019 - II półrocze 4375
Statut Gminy 4181
Dziennik Ustaw 3887
Informacje dotyczące podatku od nieruchomości na rok 2014, 2015 i 2016 3287
Co zrobić z domowymi odpadami problemowymi? Odpady budowlane, wielkogabaryty, leki, baterie, akumulatory i inne 3125
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Altanka 3124
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2014 - 2022 3080
Podatki i opłaty lokalne zaświadczenia 3064
Statuty 3029
Wnioski i formularze dotyczące ochrony środowiska 2756
Informacje dotyczące podatku od nieruchomości na rok 2017, 2018 i 2019 2679
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2621
Źródła prawa dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sochaczew 2618
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Sochaczew 2543
Kodeks Wyborczy 2517
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2308
Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2196
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej 2136
Gminna ewidencja zabytków 2020
PSZOK dla mieszkańców Gminy Sochaczew 1900
Głosowanie korespondencyjne 1798
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 1790
Budżet Gminy 2015 1780
Sprawozdania za I, II, III, IV kwartał 2014 1725
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Rozlazłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 1667
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kuznocin 1653
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Dachowa 1605
XLII/193/2013 1571
Informacje dotyczące podatku od środków transportowych na rok 2014, 2015, 2016 1535
Informacje dotyczące podatku rolnego na rok 2014, 2015, 2016 1522
Stawki opłaty targowej 1499
Uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 1474
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji polegającej na posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych w miejscowości Nowe Mostki. 1468
Listopad 2017 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych 1423
Elektroniczna skrzynka podawcza i profil zaufany 1373
WPF na lata 2013-2022 1351
Wybory Wójta Gminy Sochaczew – wyniki 1314
XXXVI/153/2016 1308
Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1299
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHACZEW - obwody głosowania 1284
L/211/2002 1279
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane kontaktowe 5692
Program "Rodzina 500+" 4680
Kontakt 2770
Informacja 2482
Zespół interdyscyplinarny 2435
Dane kontaktowe 2391
Statut i działalność GZGK 2028
Cele i zadania GOPS 1644
jak uzyskać pomoc finansową 1593
Świadczenie rodzicielskie 1484
Ceny wody 1305
Wnioski i formularze do pobrania 982
Statut 813
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 664
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 602
Informacja na temat jakości wody w Gminie Sochaczew 571
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 302
Zasiłek pielęgnacyjny 282
Świadczenie pielęgnacyjne 263
Specjalny zasiłek opiekuńczy 262
Pracownicy ośrodka 86
Placówki oświatowe 81
Fundusz alimentacyjny 2019/2020 52
Struktura GOPS 41
Usługi opiekuńcze 39
Dobry Start 36

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij