Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP: 837-16-92-031
REGON: 750148526

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.09.2019

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 28561
Wykaz Sołectw 5486
Wójt 4055
Karty Usług 3959
Sekretariat 3899
Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej 3873
Ewidencja ludności 3541
„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” oraz „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II” 3471
Dowody osobiste 2904
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 2621
Regulamin Organizacyjny 2279
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 2268
Dzierżawa parkingu w Żelazowej Woli, w gminie Sochaczew 2109
Karta Seniora 2089
Protokół z przeprowadzonego naboru. 1757
Wykaz Sołectw, Sołtysów oraz Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015 1395
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 1328
Karta Rodzina 3+ 1310
Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie 1243
Napoje alkoholowe - sprzedaż i podawanie 1225
Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew 1191
Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Mokasie, Szkoły Podstawowej w Żukowie, Szkoły Podstawowej w Feliksowie, Szkoły Podstawowej w Kątach i Szkoły Podstawowej w Wyczółkach 1132
Dzierżawa parkingu w Żelazowej Woli gmina Sochaczew na działce nr 6/1 o pow. 0,1800ha KW 11189 oraz na części działki nr 40/2 dla których urządzona jest księga wieczysta KW PL1O/00012824/2 z wyłączeniem oczyszczalni ścieków 1078
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie 1057
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawłowie 1033
Konsultacje Społeczne 2015 892
Dane podstawowe 886
Wojciech Ćwikliński - Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 870
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 r. 799
Informatycy 766
Plany zamówień publicznych 2017 748
Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 747
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018 696
Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską 675
Alicja Ziółkowska - Skarbnik Gminy Sochaczew - oświadczenie majątkowe za 2018 rok 669
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki 654
Sprawozdanie - Konsultacje Społeczne 2015 648
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 596
Ogłoszenie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. Warszawska 115 poszukuje osoby na stanowisko asystent rodziny na zastępstwo od 01.07.2018 roku, umowa o pracę, cały etat. 566
Plany zamówień publicznych 2018 551
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew 544
Odnawialne Źródła Energii - spotkania informacyjne 543
Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew 527
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów 475
Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – II etap 467
Konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Janaszówek na dwa odrębne: Janaszówek i Wyjazd 463
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel 459
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów , Sielice – III etap 456
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,, Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin,, oraz Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,, Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap ,, 452
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 11.09.2015 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Wojtówka 445
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Składy Rady Gminy 5484
Przewodniczący 5392
Komisje Rady 1760
PROTOKÓŁ NR 47/2010 Z OBRAD XLVVII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 KWIETNIA 2010 ROKU 1085
Transmisje NA ŻYWO oraz archiwalne nagrania z Sesji Rady Gminy Sochaczew 1078
PROTOKÓŁ NR 55/2010 Z OBRAD LV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU 845
PROTOKÓŁ NR 45/2010 Z OBRAD XLV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 LUTEGO 2010 ROKU 819
Zawiadomienie o terminie XLVIII sesji Rady Gminy Sochaczew 815
PROTOKÓŁ NR 44 Z OBRAD XLIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 STYCZNIA 2010 ROKU 812
PROTOKÓŁ NR 51/2010 Z OBRAD LI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 LIPCA 2010 ROKU 776
PROTOKÓŁ NR 52 / 2010 Z OBRAD LII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 SIERPNIA 2010 ROKU 762
PROTOKÓŁ NR 50/2010 Z OBRAD L SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU 736
PROTOKÓŁ NR 43/2009 Z OBRAD XLIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 30 GRUDNIA 2009 ROKU 724
PROTOKÓŁ NR 42 / 2009 Z OBRAD XLII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 16 GRUDNIA 2009 ROKU 681
PROTOKÓŁ NR 40 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU 670
PROTOKÓŁ NR 54/2010 Z OBRAD LIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU 640
PROTOKÓŁ NR 53/2010 Z OBRAD LIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 22 WRZEŚNIA 2010 ROKU 623
PROTOKÓŁ NR 46 Z OBRAD XLVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 MARCA 2010 ROKU 622
PROTOKÓŁ NR 56 Z OBRAD LVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2010 ROKU 616
Zawiadomienie o terminie XLII sesji Rady Gminy Sochaczew 565
PROTOKÓŁ NR 48/2010 Z OBRAD XLVIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 26 MAJA 2010 ROKU 560
PROTOKÓŁ NR 41 / 2009 Z OBRAD XLI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 18 LISTOPADA 2009 ROKU 552
Protokół nr 53 z LIII Sesji Rady Gminy dnia 28.05.2014r. 485
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2014 roku o godzinie 10:00 482
Zawiadomienie o terminie IX sesji Rady Gminy Sochaczew 474
Zawiadomienie o terminie XLV sesji Rady Gminy Sochaczew 462
Protokół nr 45 z XLV Sesji Rady Gminy dnia 27.11.2013r. 440
Protokół nr 49 z XLIX Sesji Rady Gminy dnia 19.02.2014r. 432
Protokół nr 41 z XLI Sesji Rady Gminy dnia 31.07.2013r. 421
Protokół nr 50 z L Sesji Rady Gminy dnia 26.03.2014r. 411
Protokół nr 40 z XL Sesji Rady Gminy dnia 24.07.2013r. 408
Protokół nr 54 z LIV Sesji Rady Gminy dnia 25.062014r. 408
Protokół nr 51 z LI Sesji Rady Gminy dnia 03.04.2014r. 405
Zawiadomienie o terminie XII Sesji Rady Gminy Sochaczew w dniu 24 czerwca 2015r. o godzinie 11:00 403
Protokół nr 48 z XLVIII sesji Rady Gminy dnia 29.01.2014 399
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2015r. o godzinie 10:00 398
Protokół nr 52 z LII Sesji Rady Gminy dnia 23.04.2014r. 393
Protokół nr 43 z XLIII Sesji Rady Gminy dnia 30.09.2013r. 379
Protokół nr 44 z XLIV Sesji Rady Gminy dnia 30.10.2013r. 367
Zawiadomienie o terminie LI Sesji Rady Gminy Sochaczew w dniu 22.11.2017 364
Protokół nr 46 z XLVI Sesji Rady Gminy dnia 04.12.2013r. 360
Protokół nr 47 z XLVII Sesji Rady Gminy dnia 18.12.2013r. 360
Protokół nr 42 z XLII Sesji Rady Gminy dnia 28.08.2013r. 346
Protokół Nr 11/2015 z obrad XI Sesji Rady Gminy z dnia 17.06.2015r. 273
Protokół Nr 5/2015 z obrad V Sesji Rady Gminy z dnia 25.02.2015r. 270
Protokół Nr 12/2015 z obrad XII Sesji Rady Gminy z dnia 24.06.2015 263
Protokół Nr 3/2014 z obrad III Sesji Rady Gminy z dnia 17.12.2014 256
Protokół Nr 6/2015 z obrad VI Sesji Rady Gminy z dnia 25.03.2015 255
Protokół Nr 7/2015 z obrad VII Sesji Rady Gminy z dnia 15.04.2015r. 250
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Sochaczew w dniu 23.03.2016 248
Statystyki strony Gmina Sochaczew
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
65/2018 71818
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW 11698
Statuty sołectw 6174
Lokalizacja i charakterystyka 5887
XLVII/208/2013 5764
Herb i flaga Gminy Sochaczew 5452
Budżet Gminy 2014 i 2013 5165
Wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego 4997
Obwieszczenie Wójta Gminy Brochów 4651
Harmonogram 2019 - II półrocze 4362
Statut Gminy 4161
Dziennik Ustaw 3869
Informacje dotyczące podatku od nieruchomości na rok 2014, 2015 i 2016 3276
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Altanka 3116
Co zrobić z domowymi odpadami problemowymi? Odpady budowlane, wielkogabaryty, leki, baterie, akumulatory i inne 3077
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2014 - 2022 3061
Podatki i opłaty lokalne zaświadczenia 3045
Statuty 3014
Wnioski i formularze dotyczące ochrony środowiska 2735
Informacje dotyczące podatku od nieruchomości na rok 2017, 2018 i 2019 2662
Źródła prawa dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sochaczew 2596
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2582
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Sochaczew 2537
Kodeks Wyborczy 2488
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2283
Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2184
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej 2113
Gminna ewidencja zabytków 2010
PSZOK dla mieszkańców Gminy Sochaczew 1884
Głosowanie korespondencyjne 1772
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 1768
Budżet Gminy 2015 1761
Sprawozdania za I, II, III, IV kwartał 2014 1709
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Rozlazłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 1655
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kuznocin 1640
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Dachowa 1596
XLII/193/2013 1559
Informacje dotyczące podatku od środków transportowych na rok 2014, 2015, 2016 1526
Informacje dotyczące podatku rolnego na rok 2014, 2015, 2016 1508
Stawki opłaty targowej 1483
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji polegającej na posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych w miejscowości Nowe Mostki. 1460
Uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 1454
Listopad 2017 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych 1411
WPF na lata 2013-2022 1336
Elektroniczna skrzynka podawcza i profil zaufany 1325
Wybory Wójta Gminy Sochaczew – wyniki 1303
XXXVI/153/2016 1301
Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1289
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHACZEW - obwody głosowania 1276
51/2013 1264
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane kontaktowe 5664
Program "Rodzina 500+" 4665
Kontakt 2750
Informacja 2454
Zespół interdyscyplinarny 2415
Dane kontaktowe 2361
Statut i działalność GZGK 2006
Cele i zadania GOPS 1621
jak uzyskać pomoc finansową 1579
Świadczenie rodzicielskie 1474
Ceny wody 1282
Wnioski i formularze do pobrania 959
Statut 802
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 657
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 590
Informacja na temat jakości wody w Gminie Sochaczew 551
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 276
Zasiłek pielęgnacyjny 269
Specjalny zasiłek opiekuńczy 254
Świadczenie pielęgnacyjne 250
Pracownicy ośrodka 62
Placówki oświatowe 52
Fundusz alimentacyjny 2019/2020 39
Struktura GOPS 29
Usługi opiekuńcze 29
Dobry Start 25

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij