W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP: 837-16-92-031
REGON: 750148526
Powrót

PROTOKÓŁ NR 42 / 2009 Z OBRAD XLII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 16 GRUDNIA 2009 ROKU


W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączona lista obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną lista obecności
- Wójt GMINY Pan Mirosław Orliński
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
- Dyrektorzy Szkół Gminnych
 
 
Porządek Obrad :
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
  4. Przyjęcie budżetu gminy na 2010 rok
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/172/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
  6. Przyjęcie protokółu z XLI Sesji Rady Gminy Sochaczew
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
AD. 1
Obrady XLII Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński  o godz. 1005 . W obradach wzięło udział 14 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały
 
AD. 2
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
- zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie
 
AD. 3
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
 
- Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 obecnych na Sesji
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/187/2009  w sprawie zmian w budżecie gminy
 
 
 
 
                                                                           -2-
AD. 4
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia budżetu gminy na rok 2010
 
Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska przedstawiła na wstępie opinię RIO w sprawie przedłożonego projektu budżetu gminy na rok 2010 . Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2010 rok
 
- w głosowaniu wzięło udział 14 radnych 
- Za przyjęciem budżetu gminy głosowało 13 radnych
- wstrzymał się od głosu 1 radny
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew większością głosów podjęła uchwałę Nr XLII/188/2009  
w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2010 rok
 
AD. 5
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/172/2009 dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła Pani Skarbnik i wyjaśniła , że we  wrześniu podejmowana była uchwała na zaciągnięcie kredytu w wysokości 2,5 mln. złotych , a obecnie chcemy zaciągnąć niższy kredyt
 
- W głosowaniu wzięło udział 14 radnych
- za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/189/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/172/2009 dotyczącej wysokości zaciągniętego kredytu długoterminowego .
 
AD. 6
 
Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie
 
 
AD. 7
W sprawach różnych pytań nie było
 
AD. 8
 
Obrady XLII Sesji Rady Gminy Sochaczew zakończono o godz. 1100
 
    Protokólowała
 
Wiesława Dałkiewicz

Powiadom znajomego