a:51:{s:4:"name";s:12:"Karty Usług";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:18:"Łukasz Zieliński";s:11:"createdDate";s:10:"2013-12-06";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:9901:"

Ewidencja Ludności

udostepnienie danych
Zameldowanie na pobyt stały
wymeldowanie
Zameldowanie na pobyt czasowy
Zameldowanie cudzoziemca

Wybory 
Wpisanie do rejestru wyborców
 
Dowody Osobiste 
Wydanie Dowodu Osobistego
Działalność Gospodarcza 
Rejestracja w CEIDG
Zezwolenie na sprzedaż alkoholi.
 
Podatki  
Zaświadczenie o podatniku
Informacja w sprawie podatku
Wniosek w sprawie ulg
Zaświadczenie o niezaleganiu
Wniosek w sprawie ulg os fizyczne
Ochrona Środowiska 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Odbieranie odpadów komunalnych
 
Gospodarka Nieruchomościami Inwestycje
Podział nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości
Dodatek mieszkaniowy
 
Inwestycje
Zjazd z drogi
Nadanie nr nieruchomości
Urządzenia infrastruktury tech w pasie drogowym
Zajęcie pasa drogowego roboty budowalne
 
Planowanie Przestrzenne 
Wniosek o sporządzenie studium
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu studium
wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego.pdf
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu.pdf
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Udzielenie Pomocy
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne
Karta Dużej Rodziny
 
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 
Pomoc de minimis
Pomoc socjalna - stypendia
 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Przyłącze
";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2022-11-30 14:33:21";s:8:"editDate";s:19:"2022-11-30 14:33:21";s:6:"editBy";s:4:"1004";s:10:"editorName";s:6:"Marcin";s:13:"editorSurname";s:11:"Jaśkiewicz";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"important";a:5:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:18:"housingInvestments";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:13:"street_number";a:1:{i:0;s:0:"";}s:16:"geodetic_address";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2022";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Obszar";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:22:"Urząd Gminy Sochaczew";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:14:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:19:"regardingChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:15:"regardingChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:10:"ordinances";a:9:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:19:"ordinanceChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:20:"topicOrdinanceChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:35:{i:0;i:2050;i:1;i:2051;i:2;i:2052;i:3;i:2053;i:4;i:2054;i:5;i:2055;i:6;i:2056;i:7;i:2057;i:8;i:2058;i:9;i:2059;i:10;i:2060;i:11;i:2061;i:12;i:2062;i:13;i:2063;i:14;i:2064;i:15;i:2065;i:16;i:2066;i:17;i:2067;i:18;i:2068;i:19;i:2069;i:20;i:2070;i:21;i:2071;i:22;i:2072;i:23;i:2073;i:24;i:2074;i:25;i:2075;i:26;i:2076;i:27;i:2077;i:28;i:2078;i:29;i:2079;i:30;i:2080;i:31;i:2081;i:32;i:2082;i:33;i:2083;i:34;i:2084;}}}