Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP: 837-16-92-031
REGON: 750148526
Powrót

Fundusz alimentacyjny 2019/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Fundusz alimentacyjny 2019/2020

 

GOPS Sochaczew informuje, że okres świadczeniowy 2019/2020 trwa od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2019 r.).

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.08.2019r., a w przypadku wniosków składanych on-line od dnia 01.07.2019r. do dnia 31.08.2019r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.09.2019r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.10.2019r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków oraz wymaganych dokumentów można uzyskać pod adresem: ul. Warszawska 115, pok. nr 31 IIp. lub pod numerem telefonu: (46) 864 26 35.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  • WYROK LUB PROTOKÓŁ O ZASĄDZENIU ALIMENTÓW (ODPISY PRAWOMOCNE!),
  • ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ( WYSTAWIONE NAJPÓŹNIEJ MIESIĄC PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU! ) I O OTRZYMANYCH W 2018 r. ALIMENTACH ;
  • W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ (św.pracy, umowy zlecenia itp.) LUB UZYSKANIE ( za 2-gi miesiąc od podjęcia pracy) ORAZ ICH WYSOKOŚĆ;
  • W PRZYPADKU OSOBY PEŁNOLETNIEJ UCZĄCEJ SIĘ – OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY/SZKOŁY WYŻSZEJ;

Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama z systemu „Empatia".

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy);
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy);
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł (art. 9 ust. 2 ustawy);
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (art. 10 ust. 1 ustawy);

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

• Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

• Zawarła związek małżeński

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby  uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Obowiązujące akty prawne:

·         Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2019, poz. 670 z późn. zm. ). 

·         Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2018, poz. 2220 z późn. zm.). 

·         Ustawa z dnia 24 lipca 2015r, o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 1302). 

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r.,  poz.2096 z późn.zm.), 

·         Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017r.,  poz.1467)

Wzory dokumentów do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij