W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Sochaczew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Sochaczew.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia

- opublikowane filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Trwa uzupełnianie bazy napisów w filmach z Sesji Rady Gminy Sochaczew.
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Sochaczew.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Antczak. Kontakt: informatyk@sochaczew.org.pl, tel. 468642630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Sochaczew odpowiada Krzysztof Antczak, informatyk@sochaczew.org.pl, tel.468642630.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sochaczew
    Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 115
    E-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl
    Telefon: 468642600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Wejście do  budynku Urzędu Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96–500 Sochaczew:

- Na parkingu przed budynkiem znajduje się oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
- Do urzędu jest podjazd dla niepełnosprawnych.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- W budynku jest winda.
- W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna potrzebuje  bezpośredniej pomocy ze strony pracownika Urzędu, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Sekretariatu – tel.: 468642600 lub mailowo gminasochaczew@sochaczew.org.pl.

Pracownik Sekretariatu, po zdefiniowaniu potrzeby osoby niepełnosprawnej, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu lub przekazuje informacje o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym usługę. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Dodatkowe informacje

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić ten fakt w sekretariacie  Urzędu Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, tel.: 468642600 lub mailowo na adres: gminasochaczew@sochaczew.org.plZgłoszenia należy dokonać  co najmniej  3 dni przed wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?
Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go: mailem na adres: gminasochaczew@sochaczew.org.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew, telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 468642600
Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Powiadom znajomego