W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 45/2010 Z OBRAD XLV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 LUTEGO 2010 ROKU


W obradach udział wzięli :
 
- radni zgodnie z załączoną listą obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
- Inspektor ds. planowania przestrzennego Pani Zofia Wachowska  
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawłowie Pan Tadeusz Głuchowski
- Komendant Gminny OSP Pan Lucjan Felczak
 
Porządek obrad :
 
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Chrzczany
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Chrzczany
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Wójtówka
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka
  7. Przyjęcie protokółu z XLIV Sesji
  8. Sprawy różne
  9. Uroczyste rozpoczęcie obchodów 200 Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina w Gminie Sochaczew
  10. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Sochaczew
  
 
AD. 1
Obrady XLV Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński  o godz. 1005.
W obradach wzięło udział 15 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały
 
AD. 2
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Sochaczew .
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie
                                                                         -2-
 
AD. 3
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński  poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy .
 
W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział 15 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/201/2010  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
 
 
Ad. 4
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Zofię Wachowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Chrzczany  
 
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych
 
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/ 202/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Chrzczany .
 
Ad. 5
 
Pani Wachowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Chrzczany .
 
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/203/2010  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Chrzczany
 
 
AD. 6
 
Pani Wachowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Wójtówka
 
- Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 obecnych w czasie głosowania
                                                                         -3-
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/204/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Wójtówka
 
 
AD. 7
 Pani Wachowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka 
 
- Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/205/2010  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka
 
AD. 8
 
Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie
 
AD. 9
      
W sprawach różnych głos zabrali :
 
Pan Barej
- Czy będzie jakaś pomoc przy zdejmowaniu eternitu ?
 
Pani Sekretarz
- W pierwszej kolejności należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację gminy . W tym roku przeznaczono w budżecie gminy niewielką pulę pieniędzy na zagospodarowanie tego azbestu , ale spróbujemy postarać się o środki z zewnątrz , np. z Ochrony Środowiska
 
AD. 10
Na XLV Sesji Rady Gminy rozpoczęto obchody 200 Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina w Gminie Sochaczew . Prezentację o twórczości i życiu Fryderyka Chopina przygotowała i przedstawiła Pani Magdalena Kaźmierczak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej i Pan Daniel Kuśmider .  
 
 
Ad. 11
 
Obrady XLV Sesji Rady Gminy Sochaczew  zakończono o godz. 1130
 
 
    Protokółowała
 
Wiesława Dałkiewicz

Powiadom znajomego