W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 44 Z OBRAD XLIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 STYCZNIA 2010 ROKU


W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączoną listą obecności
- sołtysi zgodnie z załączona listą obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
- Dyrektorzy Szkół Gminnych 
 
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wójtówka
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią .......... ........
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgodna odstąpienie od przetargu i przedłużenie umowy najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy Sochaczew
 10. Podjęcie uchwały o przekazanie dotacji na komunikację miejską dla gminy miasta Sochaczew
 11. Przyjęcie protokółu z XLIII Sesji
 12. Sprawy różne
 13. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
 
Ad. 1
Obrady XLIV Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński o godz. 10.00
W obradach wzięło udział 15 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały
 
AD. 2
 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie
 
 
                                                                        -2-
 
Ad. 3
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Zofię Wachowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka
 
Pani Wachowska wyjaśniła , że zmiana studium obejmuje teren od obwodnicy , bo był inwestor – POLIMENI , który chciał tu zainwestować i pobudować galerie handlową i wynajmować te powierzchnie pod sklepy , które miałyby powierzchnie handlowe powyżej 2000,- m2 . W studium nie było dopuszczonej budowy sklepów wielko powierzchniowych i dlatego należy dokonać zmiany w studium .
 
Po wysłuchaniu wyjaśnień Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o wzięcie udziału w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały
 
- za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w studium glosowało 15 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr XLIV/193/2010 w sprawie zatwierdzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka .  
 
Ad. 4
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński poprosił Panią Zofię Wachowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  dla fragmentu wsi Wójtówka
 
Pani Wachowska wyjaśniła , że plan miejscowy dla fragmentu wsi Wójtówka może być wykonany po zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Czy obok terenów dla POLIMENI zostanie zmieniona powierzchnia pod hotel ?
 
Pani Wachowska
- Jest taka zmiana też uwzględniona
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Ja osobiście cieszę się , że powstają inwestycje , bo są z tego dodatkowe dochody dla gminy z podatków
 
W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały głosowało 15 radnych
- za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wójtówka głosowało 15 radnych
 
 
 
                                                                     -3-
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/194/2010 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka
 
AD. 5
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wachowska o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium dla fragmentu wsi Feliksów
 
W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały głosowało 15 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych
 
WNIOSEK
 
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie  podjęła uchwałę NR XLIV/195/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentu wsi Feliksów
 
AD. 6
 Pani Wachowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów
 
- Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych
 
WNIOSEK
 
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/196/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów
 
Ad. 7
Pan Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią ............. ................ na działalność Wójta  , a następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Zbigniewa Sitarskiego o przedstawienie uzasadnienia do uchwały , gdyż komisja rozpatrywała złożona skargę .
 
Pan Sitarski Zbigniew uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej przez Panią ............ i uznanie tej skargi jako bezzasadnej .
 
Pan Maciejski
- Gdzie to jest konkretnie , bo Czerwonka jest duża
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Pani ......... twierdzi ,że do podzielonych działek może dojeżdżać droga , która należy do Państwa Stefaniaków. Obecnie Ci Państwo zgadzają się na udostępnienie przejazdu , ale mogą zdanie zmienić i wtedy powstanie problem .
 
                                                                 -4-
Gmina nie może zgodzić się na taki podział bez dojazdu . Proponowaliśmy ustalenie służebności przejazdu notarialnie , ale nie doszło to do skutku .
Ja rozmawiałem z Panią ......... wielokrotnie , ale jest to dziwna osoba , która lubi wojować i  myślę , że będzie to robić dalej . Oskarża Pana Wójta , że podczas wizyt w Urzędzie jest w tym czasie okradana .
 
Pan Maciejski
- Gdybyśmy poszli tej Pani na ustępstwo i wyrazilibyśmy zgodę na służebność , to ta służebność istniałaby dopóki żyliby wyrażający zgodę na służebność , a po ich śmierci mogłaby zostać wypowiedziana .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o przystąpienie do głosowania w sprawie przedstawionego projektu uchwały
 
- za podjęciem uchwały w sprawie uznania skargi złożonej przez Panią ............... jako bezzasadnej głosowało 14 radnych
 
- wstrzymał się od glosu 1 radny
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew większością głosów podjęła uchwałę Nr XLIV/197/2010 w sprawie skargi złożonej przez Panią ............. ................. na działalność Wójta Gminy Sochaczew
 
Wyjaśnień odnośnie skargi złożonej przez Panią ..................... udzielił Pan Wójt
- nie jest naszym celem przeszkadzać w podziale na działki , bo gdy jest dobra koniunktura , to każdy chce sprzedać , ale każda działka musi mieć dobrze uregulowaną drogę dojazdową . Ta droga nie tylko służy do dojazdu do domu , ale musi służyć do położenia wszystkich mediów i musi mieć szerokość  co najmniej 10m. . Wydzielone drogi przejmujemy na stan gminy  . Stan dróg musi być uregulowany , powinny one stanowić mienie gminne .
 
Pani Nagłowska
- Na Czerwonce Pan Stefaniak wyraził zgodę na służebność i wiele osób tam mieszkających ma tam problem . Ten stan drogi jest nieuregulowany , droga nie jest utwardzona . Gmina tej drogi nie remontuje , bo nie jest to droga gminna , a ludzie mają utrudniony dojazd .
 
 
AD. 8
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Pan Przewodniczący zaznaczył , że uchwała ta podejmowana jest w tym roku w styczniu , aby środki mogły być jak najwcześniej uruchomione .
 
W głosowaniu nad projektem uchwały głosowało 15 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych
 
 
 
                                                              -5-
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/198/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
 
Ad. 9
Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i przedłużenie umowy najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy  dla Mazowieckiego Portu Lotniczego
 
Pani Sekretarz wyjaśniła , że Mazowiecki Port Lotniczy od początku powstania wynajmuje od nas pomieszczenia
- pomieszczenia wynajmuje od nas również Bank Spółdzielczy i logopeda .
Port Lotniczy płacił nam 91 zł. miesięcznie . My proponujemy wynajęcie pomieszczeń biurowych dla Mazowieckiego Portu Lotniczego za kwotę 500,00 zł. miesięcznie
 
Pan Pastuszko
- Jak to było poprzednio wynajmowane , że kwota wynajęcia była tak niska – 91 zł. na miesiąc, bo chyba koszt zużycia energii miesięcznie był wyższy od tej kwoty .
 
Pani Sekretarz
- Ja jestem od roku 2008 i nie mogę tej kwestii wyjaśnić . My wyrażamy zgodę na wynajęcie pomieszczeń , ale niech nam z tego tytułu płacą .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Pan Wójt ma wytyczne ze strony Rady Gminy i nie może schodzić poniżej kwoty 500 złotych miesięcznie .
 
 

Powiadom znajomego