W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 54/2010 Z OBRAD LIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU


W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączoną lista obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności
- Wójt Gminy Sochaczew
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
 
Porządek obrad
 
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadani „ Remont pokrycia dachowego Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie „
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg gminnych  Juliopol- Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew
  6. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy Sochaczew
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
 
AD. 1
 
Obrady LIV Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński o godz. 1005
W obradach wzięło udział 13 radnych , co stanowi quorum przy którym rada może obradować i podejmować uchwały .
 
AD. 2
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad LIV  Sesji Rady Gminy Sochaczew
- porządek obrad przyjęto jednogłośnie
 
 
AD. 3
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
 
- w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział 13 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
                                                                           -2-
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LIV/ 233/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy .
 
 
AD. 4
 
Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla PSP w Sochaczewie
Pani Skarbnik wyjaśniła , że powiat sochaczewski wystąpił do wszystkich gmin o dofinansowanie remontu dachu na budynku PSP . Miasto przeznaczyło 7 tys. zł. na dofinansowanie  remontu dachu , a gminy proszone są o dofinansowanie po 2 tys. zł.
Zgodnie z procedurą my nie możemy przekazać tych środków bezpośrednio dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej tylko do powiatu , a oni dopiero dla Komendy .
 
W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 13 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr LIV/234/2010  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla powiatu sochaczewskiego na realizację zadania
„ Pokrycie dachu na budynku PSP w Sochaczewie .
 
AD. 5
 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła , że Gmina Młodzieszyn składa wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi od Juliopola do Sochaczewa ( do ul. Batalionów Chłopskich )  przez Altankę . Gmina Młodzieszyn jest liderem zadania , a my będziemy mieć tylko wystawione noty obciążeniowe . Na naszym terenie wykonywany byłby remont drogi na odcinku 2 km.
biegnącym przez Altankę .
 
Pani Offerczak
- Czy ten remont obejmuje odcinek od Gawłowa do Szpitala
 
Pani Skarbnik
- obejmuje jeszcze całą ulicę Batalionów Chłopskich
 
W głosowaniu na projektem uchwały wzięło udział 13 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę intencyjną  Nr LIV/235/2010
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę dróg gminnych  Julipol-Adamowa Góra – Altanka _ Sochaczew
 
AD. 6
 
Protokół z LIII Sesji rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie
 
                                                                  -3-
Ad. 7
 W sprawach różnych głos zabrali
 
Pan Pastuszko Krzysztof
- Chciałbym zwrócić uwagę , aby powiat wykonał remont drogi na Jeżówce .
 
Pan Jasiński
- Autobus dowozi dzieci , ale wysiadając wychodzą bezpośrednio na drogę . Należałoby wykonać zatoczkę .
 
Pani Nagłowska
- Ja chciałabym , aby nawiązać kontakt z powiatem w sprawie oczyszczenia poboczy drogi powiatowej przy szkole muzycznej .
 
Pani Siekierska
- Kto ma sprzątać przystanki w Żelazowej Woli
 
Pani Offerczak
- Kiedy będą u nas środki na usunięcie eternitu
 
Pan Brodowski
- Pobocza dróg zarośnięte są krzakami
 
Pani Wódka
- Został  wybudowany piewkny chodnik od Żukowa do Sochaczewa , zostały zmienione miejsca lokalizacji przystanków . Na odcinku 20 m. nie sostał wykonany chodnik na Gawłowie i ludzie  idą  jezdnią .
 
Pan Maciejski
- GDD nie zakłada oświetlenia na drogach . Zostały założone lampy , ale to czy one będą się świecić , będzie zależało od  samorządu  gminy
 
Pan Przewodniczący rady Gminy
- Ja będę popierał Wójtów , którzy stwierdzili , że nie będą płacić za oświetlenie przy drogach GDD dopóki nie zostaną przekazane środki finansowe ,bo gmin nie stać na to , a coraz więcej zadań jest przekazywanych do utrzymania przez samorządy .
 
Pan Wójt
- Sprawa oświetlenia jest trudna , toczą się rozmowy  . Oświetlenie dróg GDD jest ciężkie , bo lamp stawianych jest dużo na poziomie europejskim . My mielibyśmy oprócz dróg do oświetlenia wiadukt w Czerwonce i rondo w Kuznocinie . Pieniędzy jest coraz mniej , więc GDD próbuje pozbyć się zadań  . Myślę , że w przyszłym roku pojawia się pewne rozwiązania prawne . Jeśli teraz jakaś gmina przejmie lampy , to nikt już jej tego zadania nie zdejmie . O drodze w Jeżówce myślimy . Przystanki autobusowe w Mokasie – pomyślimy o innym ustawieniu
Mamy firmę sprzątającą przystanki , która robi to dwa razy w miesiącu , ale zaraz po sprzątaniu tych śmieci przybywa . Odnośnie eternitu , to składamy wnioski o środki , aby można było przekazać je mieszkańcom .
 
                                                                      -4-
Odnośnie przystanków na Gawłowie , to ja rozeznam sprawę , bo te przystanki powinniśmy poprzenosić , a by były w dogodnych dla mieszkańców miejscach
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Wracając do oświetlenia , to po przejęciu tych lamp od GDD gminy na oświetlenie musiałaby przeznaczyć na to 1/3 budżetu .
 
 Pan Florczak Waldemar
- Jakie środki otrzymają na zdjęcie eternitu
 
Pan Wójt
- Problem z eternitem wygląda następująco : osoba chcąca wymienić pokrycie na dachu ,zdejmuje eternit , składa go , zgłasza do gminy , a gmina w przyszłym roku odbiera eternit poprzez firmę specjalistyczną  i zostanie to zutylizowane
 
Pan Wojda
- Ja widziałem wywieziony eternit do lasu , należy przyspieszyć wdrożenie programu . Jest wykonany ładny parking przy szkole , ale jeszcze przydałaby się zatoczka dla autobusów .
 
Pani Antuszewicz
Odnośnie znaków z nazwą wsi , to znak z nazwą Feliksów bez przerwy leży w rowie . Niektórzy mówią , że jest ustawiony w złym miejscu
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy    
- jest postulat mieszkańców Żelazowej Woli , aby puścić autobus nową drogą powiatową przez Zosin do Wypaleniska
 
Pan Wójt
 - MZK w grudniu dokonuje zmian w rozkładzie jazdy autobusów  i wtedy spróbujemy interweniować .
 
Ad. 8
Obrady LIV Sesji Rady Gminy Sochaczew zakończono o godz. 1100
 
 
 
     Protokółowała
 
Wiesława Dałkiewicz
 

Powiadom znajomego