W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 56 Z OBRAD LVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączoną listą obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński
- Sekretarz Gminy  Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
 
Porządek obrad :
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sochaczew. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
  4. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy
  5. Sprawy różne.
  6. Uroczyste zakończenie obrad LVI Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
 
Ad. 1
Obrady LVI Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński o godz. 1010 . W obradach wzięło udział 14 radnych , co stanowi quorum
przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały .
 
Ad. 2
Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy .
Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad głosowało 14 radnych .
 
 
Ad. 3
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Sekretarza Gminy Panią Elżbietę Kowalczyk o przedstawienie projektu uchwały w sprawie „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sochaczew „
 
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały ( uchwała w załączeniu do protokołu )
 
W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział 14 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych
 
Wniosek
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LVI/248/2010 w sprawie przyjęcia „ Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sochaczew”
   
                                                                        -2-
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy przedstawiła Pani Skarbnik Gminy
 
W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział 14 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych
 
WNIOSEK
 Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LVI/249/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sochaczew
 
 
Ad. 5
Protokół z LV Sesji Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie .
 
Ad. 6
W sprawach różnych o udzielenie głosu poprosił Pan Wiesław Kowala
 
Pan Przewodniczący poprosił , aby wystąpienie to nie było wystąpieniem odnośnie kampanii wyborczej .
 
Pan Kowala
- wiem , że nie prowadzi się kampanii wyborczej . W GZGK pracuję od 14 lat. Nie przynosiliśmy strat , wypracowywaliśmy zyski , które przeznaczaliśmy na drogi . Nie zwiększono zatrudnienia , co zwiększyłoby ilość zadań . Dochodzą do mnie informacje , że Dyrektor GZGK powinien być zwolniony , a pracownicy mają wrócić do Urzędu Gminy .Czy to jest prawda? Ponadto prosiłem o dwa dni urlopu bezpłatnego i zgodę na ten urlop dostałem dzisiaj.
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Niepotrzebnie  wszystko Pan Panie Dyrektorze odnosi do Wójta, bo na rozbudowę zakładu musiałby mieć Pan zgodę Rady Gminy , a nie wszyscy się z tym zgadzali . Nie wszystko co się słyszy należy brać za prawdę , bo krążą i takie plotki , że żona Pana Wójta ma SKR w Kątach .Nie jest to miejsce na kampanię , dzisiaj chcemy wszystkim podziękować ,  nie będziemy polemizować .
 
Pan Kowala Wiesław
- Dziękuję za wyjaśnienie , że są to tylko plotki.
 
Pan Wójt Gminy
 - Panie Kowala , baza SKR jest własnością gminy , i nie jest prawdą , że przeszło to w prywatne ręce . My nie jesteśmy przeciwko Statutowi zakładu . My możemy ten zakład rozbudowywać jeśli będzie taka zgoda Rady . Nie jest prawdą , że szykujemy  jakieś reorganizacje. Odnośnie urlopu , to zastanawialiśmy się do dzisiaj , ale ma Pan przyznany ten urlop. Jest dużo pracy , nikt w urzędzie nie korzystał z takiego urlopu bezpłatnego , po raz pierwszy wystąpił ktoś o taki urlop. Nie ma co wracać do tematu , bo sprawa urlopu załatwiona jest pozytywnie .My będziemy musieli dać sobie radę z funkcjonowaniem zakładu
Zrobiliśmy drogę i chodnik w Gawłowie , chodnik w Żelazowej Woli . Zrobiliśmy wiele zadań i marzymy o wykonaniu innych zadań w przyszłości.
                                                                 -3-
Pan Kowala
- w temacie mojego urlopu bezpłatnego , to wszystko można tak przedstawić jak się chce . Odnośnie remontu hydroforni w Bronisławach , to rozpoczęcie prac zależy tylko od jednego podpisu . Ponadto my jako zakład budżetowy nie wykonujemy inwestycji.
 
Pani Antuszewicz Irena poprosiła o udzielenie głosu
- Dlaczego moi mieszkańcy traktowani są inaczej niż inni , czy ktoś wie dlaczego na Bogdańcu jest tak mało rodzin ? Aby ludzie zamieszkali na Bogdańcu , to muszą mieć stworzone odpowiednie warunki , odpowiednią infrastrukturę . W gminie nie ma lepszych lub gorszych mieszkańców . Chcę podziękować Radzie za drogę i światło na Bogdańcu , chcę podziękować Radzie i Panu Wójtowi za wykonanie elewacji w szkole w Wymysłowie .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- jako Przewodniczący starałem się traktować wszystkich równo
 
Pani Siekierska
- Dziękuję za chodnik w Żelazowej Woli Radzie Gminy i Panu Wójtowi , który przyjeżdżał na każdy telefon , czekał cierpliwie na Konserwatora Przyrody , prosił o zgodę na wykonanie chodnika .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- chcę podziękować wszystkim radnym za miłą współpracę w kadencji 2006-2010. Chcę podziękować Marszałkowi Województwa za pomoc finansową . Sołtysom za dobrą współpracę , pracownikom Urzędu , chcę niektórych przeprosić , bo były i ostre słowa i łzy , ale nie było to działanie złośliwe , tylko w trosce o gminę .
 
O udzielenie głosu poprosił przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Pan Adam Orliński
- W imieniu Marszałka chcę podziękować Gminie Sochaczew za współpracę i mam nadzieję , że w przyszłej kadencji będzie się ona układać równie dobrze jak w tej mijającej kadencji .Ja osobiście jestem związany z gminą Sochaczew od dziecka i jest mi Ona szczególnie bliska.
 
Pan Lewandowski Mirosław
- Chcę podziękować Radzie za 4 lata współpracy .
 
O udzielenie głosu poprosił Pan Krzysztof Zieliński
- przed chwilą była prezentacja wyborcza Pana Adama Orlińskiego , a miało nie być na sesji kampanii wyborczej . Gdyby było równe traktowanie wszystkich , to uchwały o Dachowej nie byłyby realizowane po 3 latach .
Chciałbym wiedzieć , czy weszło zadanie do realizacji z funduszu sołeckiego , bo były w tej sprawie jakieś niejasności
 
Ad 7
Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim i poinformował ,że nastąpi teraz wręczenie podziękowań radnym i sołtysom za dobrą współpracę w mijającej kadencji .
 
       Protokółowała
 
Wiesława Dałkiewicz

Powiadom znajomego