W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 53/2010 Z OBRAD LIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 22 WRZEŚNIA 2010 ROKU

 
W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączona listą obecności
- sołtysi zgodnie z załączona listą obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Dyrektorzy szkół gminnych
 
 
Porządek obrad :
  • Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sochaczew
  • Przyjęcie protokółu z LII Sesji Rady Gminy
  • Sprawy różne
  • Zakończenie obrad LII I Sesji Rady Gminy Sochaczew
  
AD. 1
 
Obrady LIII Sesji Rady Gminy Sochaczew  otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński   o godz. 1000 .
W obradach wzięło udział 13 radnych ,co stanowi quorum przy którym rada może obradować i podejmować uchwały .
 
AD. 2
 
Pan Przewodniczący Rady  Gminy przedstawił porządek obrad i zaproponował , aby zamiast punktu 3 dotyczącego zmian w budżecie gminy wprowadzić punkt w sprawie  zmiany uchwały określającej tryb prac nad budżetem gminy
 
- zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie .  
 
AD. 3
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy Panią Alicję Ziółkowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej zasad opracowywania budżetu gminy .
Pani Skarbnik wyjaśniła , że do podjęcia uchwały obliguje nas zmiana ustawy o finansach publicznych
 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały  Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie o czym mówi art. 236 i 237
                                                                  -2-
Pani Skarbnik
- zmieniły się zasady księgowania i o tym mówią własne te dwa artykuły ustawy budżetowej . W tej chwili nie ma już tak rozbudowanych tabel do księgowania .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- czyli inne zasady opracowywania budżetu się nie zmieniły
 
W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział  13 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
   
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr LIII/231/2010 w sprawie zmiany uchwały
   
AD. 4
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Anetę Ćwiklińską  o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sochaczew , obejmującej następującej następujące miejscowości : Żuków , Gawłów , Karowowo, Altanka , Bronisławy , Rozlazłów Kąty , Władysławów,  Kuznocin , Lubiejew ,Żdżarów
 
Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały Pan Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem
- Na komisji padło pytanie , co będzie z drugą stroną gminy , jak tam zostanie rozwiązany problem kanalizacji .
 
Pan Wojda
- Jakie będą ceny opłat za odbiór ścieków
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Oczyszczalnię będziemy budować swoją , a o cenie opłat za odbiór 1 m3 ścieków będziemy rozmawiać później
 
Pan Wojda
- Ludziom trzeba wytłumaczyć , bo jeśli będzie własna oczyszczalnia , to ludzie się zgodzą na podłączenie
 
Pan Wójt
 - Ta część gminy jest bardzo zabudowana  i dlatego jest wytypowana jako pierwsza do kanalizacji , bo tylko przy tak gęstej zabudowie możemy otrzymać jakieś środki . Druga strona gminy jest słabo zabudowana i tu będziemy szli w kierunku oczyszczalni przydomowych . Jeśli mówić o kosztach , to trudno to teraz przewidzieć  . Koszty eksploatacyjne rosną .
   
                                                                      -2-
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Kiedyś , gdy opracowywaliśmy programy rozwoju dla gminy , to zostały tam określone plany budowy sieci kanalizacyjnej po stronie zachodniej   i budowa oczyszczalni przydomowych  po stronie wschodniej
 
W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział  13 radnych
 
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LIII / 232/2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sochaczew
 
AD. 5
 
Protokół z LII Sesji  Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie .
 
AD. 6
 
W sprawach różnych głos zabrali :
 
Pan Wojda
- Chce podziękować Panu Wójtowi i Radzie za ocieplenie szkoły w Kątach
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- w niedzielę o godz. 9 w Kościele w Chodakowie odprawiona zostanie msza dziękczynna za wykonanie chodnika w Żelazowej Woli . Po mszy zapraszamy na parking , gdzie nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi . Chodnik w Żelazowej Woli był tematem , który nie spadał z obrad Sesji przez 10 lat  za życia sołtysa Szymaniaka .
- zapraszam w imieniu swoim i Pani sołtys.
 
Pani Siekierska
- Zapraszam wszystkich do Żelazowej Woli i myślę , że przecięcie wstęgi nastąpi koło kapliczki .
 
Pan Florczak
- Chcę podziękować Panu Wójtowi za każdy kawałek zrobionej drogi  i powieszoną lampę
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
 - myślę , że na podziękowania przyjdzie czas na ostatniej Sesji
 
Pani Muszyńska Otylia
- Chcę podziękować Radzie za ocieplenie szkoły i pozytywne zaopiniowanie uchwały o nadaniu imienia szkole
 
Pan Brodowski Andrzej
- Kiedy będzie oznakowanie miejscowości , czy w tej kadencji zdarzymy
 
                                                                 -4-
Pani Offerczak Józefa
-  Chcę podziękować za położenie asfaltu na Rozlazłowie i powieszenie lamp
 
Pani Siekierska Alicja
- Jest problem z przeznaczeniem funduszu sołeckiego , bo np. oświetlenie , to zadanie gminy , a jeśli chcemy przeznaczyć na część oświetlenia , to tych środków jest za mało . Co będzie ze środkami , które nie zostaną wykorzystane.
 
Pani Skarbnik
- Środki nie wykorzystane zostają w ogólnej puli środków stanowiących nadwyżkę budżetową  lub pokrywają deficyt budżetowy .
Zadania z funduszu , to zadania własne gminy
 
Pani Siekierska
- Jeśli chcielibyśmy przekazać środki na straż OSP Janaszówek , Czy środki te można przeznaczyć na odchwaszczanie chodnika lub jego odśnieżanie
 
Pani Skarbnik
- Odśnieżanie , to zadanie własne właściciela działki przy której znajduje się chodnik
 
Pani Offerczak
- Czy pieniądze można przeznaczyć na opłacenie wywozu śmieci wielkogabarytowych ?
 
Pan Pastuszko
- chodnik wzdłuż trasy Żyrardowskiej jest popsuty . Powychodziły cegiełki , które zagrażają bezpieczeństwu . Proszę się tym zająć , to niebezpieczne   
 
Pan Wójt
- Otrzymaliśmy dużo podziękowań , ale jest to nasza wspólna praca , bo bez udziału mieszkańców , bez udziału sołtysów  nic się nie zrobi . Przykładem może tu być budowa chodnika w Żelazowej Woli . Mamy ocieploną szkołę w Kątach i po raz pierwszy tej zimy dzieci nie powinny marznąć  . Mieszkańcy powinni być zainteresowani tym co wokół nich się dzieje . Mamy już utwardzona drogę koło Pana Stefaniaka , którą w tym roku przejęliśmy na mienie gminne . Dziękuję Pani Irenie Antuszewicz za przygotowanie wieńca dożynkowego.
Były też dożynki w parafii Kąty , Dziękuję za przygotowanie pięknych koszy z darami .
Odnośnie chodnika , to zgłosimy naprawę  . Odnośnie oznakowania , to sprawa nie jest taka prosta , bo często po jednej stronie drogi jest kilka wsi  . Jeśli chcecie ustawić oznakowanie wsi w jakimś konkretnym miejscu , to proszę to zgłosić Panu Kowali lub mnie  i to oznakowanie wsi umieścimy . Chcę podziękować  Pani Skarbnik , za to że czuwa nad środkami .
 
Pan Pastuszko
- Jest teraz piękna droga do Mikołajewa  i tam teraz rozwijają wysokie prędkości do 150 km. / godz. . Proszę o ustawienie znaków ograniczających prędkość
 
Pan Brodowski
- Prosiłbym o porównanie drogi od sołtysa Wojdy do cmentarza
 
 
                                                                  -5-
Pan Wojda
- mam prośbę o ustawienie znaków ograniczających prędkość do 40 km. / godz.
 , bo jest tam szkoła
 
Pan Wójt
- Jest tam teren zabudowany , czyli prędkość dozwolona to 50 km./godz. I tam na tej drodze stoi często policja  i myślę , że na razie przy tym ograniczeniu pozostaniemy
 
  Ad. 7
 
Obrady LIII Sesji Rady Gminy Sochaczew zakończono o godz. 1115
 
       Protokółowała
 
Wiesława Dałkiewicz

Powiadom znajomego