W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 50/2010 Z OBRAD L SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU


W obradach udział wzięli :
- Radni zgodnie z załączona lista obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną lista obecności
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
- Dyrektorzy szkół w gminie Sochaczew
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wręczenie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sochaczew
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kąty i Bronisławy w gminie Sochaczew
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Adżarów w gminie Sochaczew
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dachowa w gminie Sochaczew
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lubiejew w gminie Sochaczew 
 10. Sprawy różne
 11. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
Ad. 1
Obrady L Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Pan Janusz Maciejski o godz. 1005.
W obradach wzięło udział 12 radnych , co stanowi quorum przy którym można obradować i podejmować uchwały
 
Ad. 2
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad L Sesji Rady Gminy Sochaczew . Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie .
 
AD. 3
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Janusz Maciejski  poprosił  Sekretarza Gminy Panią Elżbietę Kowalczyk i Dyrektora GZEAS Panią Bogusławę Cieślak o wręczanie stypendiów dla uczniów szkół gminnych
 
Ad. 4
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Maciejski poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2009 rok .
                                                                -2-
W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział 11 radnych na 11 obecnych w czasie głosowania
- za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych
                                                                    
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/222/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 
Ad. 5
Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy  poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego .
 
- po zapoznaniu się z projektem uchwały radni przystąpili do głosowania
- za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych na 11 obecnych w czasie głosowania
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła Uchwałę nr L/221/2010  w sprawie zakresu i formy informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego .
 
AD. 8
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Maciejski poprosił Pana Juliana Zasuwę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentu wsi Dachowa
 
Pan Zasuwa
- jeszcze nie było planu , który zająłby tyle czasu i wzbudzałby tyle kontrowersji . Wszyscy właściciele zostali doinformowani . Wpłynęło 5 uwag ( Pana Krzysztofa Zielińskiego, Pana Kasztelana , Pana Jana Zielińskiego ) , które zostały rozpatrzone pozytywnie i zostały uwzględnione  
 
Pan Grzelak
- co jest obecnie na działce Kasztelana ?
 
Pan Zieliński Krzysztof
- W pierwszej wersji droga o szerokości 8 m. wytyczona była z działki Kasztelana , a on wystąpił , aby z jego działki wziąć pod drogę pas ziemi o szerokości 5 m. i to zostało uwzględnione i z tym się zgadza .
 
Pan Maciejski
- Jakiej wielkości są proponowane działki
 
Pan Julian Zasuwa
- ten plan nie narzuca wymiarów działek . Studium narzuca minimalną wielkość działki , czyli nie mniejszą niż 1000 m2
 
 
                                                            -3-
Pan Maciejski
 - Czy Pan Kowala jest zadowolony i nie zgłasza uwag ?
                                                                
Pan Kowala
 - do obecnego planu ja nie miałem uwag
 
Pan Kujawa
- Czy mieszkańcy Dachowej są zadowoleni z przedstawionych zmian ?
 
Pan Jan Zieliński
- z naszej strony więcej uwag nie ma i chyba inni nie maja , bo ich tu nie ma
 
Pan Zasuwa
- my dwukrotnie byliśmy na Dachowej , aby umożliwić ludziom zapoznanie się z planem
 
Pan Maciejski
- Panowie Zielińscy i Pan Kowala nie reprezentują całej Dachowej
 
Pan Sitarski
- w tej uchwale był zapis , że do 30% jest ograniczona wielkośc budynków gospodarczych i garaży
 
Pan Zasuwa
- jest to zapis chroniący spokój mieszkańców , którzy kupując działkę chcą w spokoju mieszkać  . Jest to zapis ary jak świat , który od dawna funkcjonuje i nie przeszkadza prowadzić drobnej działalności . Jeśli te ograniczenia zwiększylibyśmy do 50 % , to teren pod zabudowę mieszkaniowa traci swój charakter i nie wiadomo , czy jest to teren bardziej usługowy , czy bardziej mieszkaniowy .
 
Pan Sitarski
- Ja chce się ustosunkować do tych 30 % . Uważam , że na terenach wiejskich nie można ograniczać do 30% , bo jeśli działka będzie miał 1000m2 , to jej wielkość nie pozwoli na budowę garażu na tira . My rozmawialiśmy o tym wczoraj i ustaliliśmy , aby nie ograniczać powierzchni budynków gospodarczych .
 
Pan Kowalewaki
- w uchwale tej jest także zapis ograniczający wielkość zabudowy działki do 40 %
 
Pan Zasuwa
- jeśli działka ma 1000 m2 , to można ja zabudować na powierzchni 400 m2
 
Pan Zieliński Krzysztof
- w naszym przypadku my nie kwestionujemy zapisu , o ograniczeniu zabudowy pod usługi do 30%
 
Pan Pastuszko
- czy my jako radni możemy zmienić zapis ograniczający zabudowę usługowa do 30%
 
 
                                                                  -4-
Pan Zasuwa
- Na tym etapie zatwierdzania planu nie bardzo można wprowadzać  zmiany , bo do tego zapisu nie było żadnych uwag , bo to maja być tereny mieszkaniowe , a nie usługowe Jeśli plan zatwierdzimy , to będzie wykładnią do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
 
Pan Sitarski
- Wczoraj rozmawialiśmy o zapisie 30% i proponuję , aby te granice podnieść do 40%
 
Pan Maciejski
- Kto jest za tym wnioskiem?
 
Pan Kowala
- Czy to co teraz przegłosujecie będzie odnosiło się do tego planu , bo  my na Dachowej chcemy mieć wieś bez dużych garaży i  dużych usług
 
Pan Zieliński Jan
- Jeśli w stosunku do tego planu nie ma uwag z naszej strony , to proponuje przegłosować tę uchwałę , a jeśli Pan Sitarski zgłasza wniosek , to można wziąć go pod uwagę w stosunku do uchwalania innych planów 
 
Pan Maciejski
 - jeśli mieszkańcom to pasuje , to my nie będziemy się sprzeciwiać
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentu wsi Dachowa przedstawiła Pani Zofia Wachowska
 
- w głosowaniu wzięło udział 11 radnych na 11 obecnych w czasie głosowania    
- za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/223/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Dachowa
 
Ad. 7    
Pan Maciejski Janusz poprosił Panią Wachowska o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żdżarów
 
Pan Zasuwa wyjaśnił , że w stosunku do tego planu uwag nie było ze strony mieszkańców
 
Pan Kujawa
- W tej uchwale proponujemy wprowadzenie ograniczenia zabudowy usługowej i garaży do 40%
 
Zaproponowany wniosek Rada Gminy Sochaczew przyjęła jednogłośnie
 
- w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział 11 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych
                                                                      -5-
                                                                                                                              
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/224/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentu wsi Żdżarów .
 
Ad. 6
 
Pan Maciejski Janusz poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąty i Bronisławy
 
Pan Zasuwa
- do tej uchwały wpłynęły 2 uwagi . W Kątach jest rów melioracji szczegółowej do którego przytulone są drogi . My przy tym rowie wprowadziliśmy zapis o tzw. pasie zieleni . My tego nie mogliśmy przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową , bo ogranicza nas studium i dlatego te 2 uwagi : Pani Wawrzyn i pani Wężowwskiej Pan Wójt postanowił odrzucić, bo ich przyjęcie byłoby niezgodne z przepisami . Rada Gminy musi te 2 uwagi przegłosować oddzielnie . Gdybyście Państwo zagłosowali w przypadku którejkolwiek uwagi inaczej niż Pan Wójt , to nie możecie Państwo głosować nad przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentu wsi Kąty i Bronisławy .
 
Pan Kujawa
- My na ten temat rozmawialiśmy z Panem Wójtem i powiedział nam , ze inaczej zrobić nie można , ale jeśli zostanie zmienione studium , to wtedy będziemy mogli zmienić plan
 
Głosowanie w sprawie uwag
Uwagę wniesiona przez Panią Wężowską przedstawiła Pani Zofia Wachowska
 
Pan Zasuwa wyjaśnił , że nie niesie konsekwencji uchwalenie planu poprzez wykupienie tego terenu
 
Pan Maciejski poprosił o ustosunkowanie się do uwag Pani Wężowskiej
- za odrzuceniem uwag Pani Mężowskiej głosowało 11 radnych na 11 obecnych w czasie głosowania
 
Pani Zofia Wachowska przedstawił uwagi wniesione przez Pania Wawrzyn
Pani Wachowska wyjaśniła , że ustanowienie pasa zieleni nie ogranicza praw własnościowych do działek wchodzących w skład tego pasa zieleni , będą oni nadal właścicielami działek
 
Pan Kujaw
- na jakim etapie jest opracowywanie studium
 
Pan Maciejski
- Kto jest za odrzuceniem uwag Pani Wawrzyn
 
Wniosek
Za odrzuceniem uwag Pani Wawrzyn głosowało 11 radnych na 11 obecnych w czasie głosowania – uwagi Pani Wawrzyn odrzucono jednogłośnie
 
                                                                  -6-
Pan Brodowski
- III i IV klasa nie powinna być zmieniana pod budownictwo
 
Pan Maciejski poprosił radnych o przystąpienie do głosowania w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy dla fragmentu wsi Kąty i Bronisławy 
- za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych na 11 obecnych w czasie głosowania
 
WNIOSEK
Rada Gminy jednogłośnie postanowiła ograniczyć zabudowę usługową i garaże do 40 % powierzchni działki
 
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr L/225/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentu wsi Kąty i Bronisławy
 
AD. 9
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubiejew przedstawiła Pani Zofia Wachowska 
 
Rada Gminy wnioskuje o wprowadzenie do uchwały zapisu o ograniczeniu zabudowy usługowej i garażowej na działce do 40% powierzchni
 
W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały głosowało 11  radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  NR L/226/2010  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentu wsi Lubiejew
 
Ad. 10
 
W sprawach różnych pytań nie było
 
Ad. 11
 
Obrady L Sesji Rady Gminy Sochaczew zakończono o godz. 1330
 
 
 
    Protokółowała
 
Wiesława Dałkiewicz  

Powiadom znajomego