W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 48/2010 Z OBRAD XLVIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 26 MAJA 2010 ROKU


W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączoną listą obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński  
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sochaczew Nr XLVI/209/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , a także określania organów do tego uprawnionych
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kątach
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie działek o nr 187/9 i 205/7 w obrębie geodezyjnym  Czerwonka – Parcel
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie
 9. Przyjęcie protokółu z XLVII Sesji Rady Gminy Sochaczew
 10. Sprawy różne
 11. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
AD. 1
Obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński o godz. 1000 . W obradach wzięło udział 13 radnych , co stanowi quorum , przy którym można obradować i podejmować uchwały .
 
AD. 2
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński przedstawił porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Sochaczew . Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie .
 
AD. 3
Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/209/2010 dotyczącej szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , a także określania organów do tego uprawnionych  
- Pani Skarbnik wyjaśniła ,że zmiana dotyczyć będzie wykreślenia  z § 5 zdania , które według Wojewody jest niekonieczne , gdyż wynika to bezpośrednio z ustawy , a nie z wydanej decyzji .
 
- W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział 12 radnych na 12 obecnych w czasie głosowania
                                                              -2-
 
- za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLVIII/215/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/209/2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , a także określania organów do tego uprawnionych
 
AD. 4
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego .
 
Pani Skarbnik wyjaśniła , że na komisjach zapadła decyzja o zaciągnięciu kredytu w kwocie
2 mln. złotych  na sfinansowanie deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych w budżecie
 
Pan Maciejski
- Bierzemy kredyt na realizację dróg , ale w moim rejonie droga nie będzie robiona  i w pełni nie jestem z tego zadowolony
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- zawsze będzie ktoś u kogo droga nie będzie robiona
 
- w głosowaniu na przedstawionym projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu głosowało 12 radnych na 12 obecnych w czasie głosowania
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XLVIII/216/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
 
AD. 5
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy przedstawiła Pani Alicja Ziółkowska – Skarbnik Gminy .
 
- w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział  13 radnych na 13 obecnych  w czasie głosowania .
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XLVIII /217/2010  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy .
 
                                                                         -3-
AD. 6
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński porosił Przewodniczącą Komisji Oświatowej Panią Jadwigę Wódka o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Wymysłowie .
 
W głosowaniu wzięlo udział 13 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/218/2010 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kątach .
 
AD. 7
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójcik Teresę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie działek o nr 187/9 i 205/7 w obrębie geodezyjnym Czerwonka-Parcel.
 
Pan Wójt
- Kończymy kolejną sprawę , która toczyła się wiele lat między  mieszkańcami Czerwonki mieszkającymi przy spornej drodze , a Państwem Stefaniak . Utrzymanie drogi będzie już w naszej gestii . Dziękujemy Państwu Stefaniak , że zechcieli podpisać z nami takie porozumienie .
 
Pan Przewodniczący rady Gminy
- Ulegnie też zmianie sytuacja Pani Króliczak , która chciała dokonać podziału gruntów , a nie mogła ze względu na brak dojazdu .
 
- w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych w czasie głosowania
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/219/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie działek o nr 187/9 i 205/7 w obrębie geodezyjnym Czerwonka-Parcel .
 
 
AD. 8
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński  poprosił Panią Sekretarz Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie przekształcenia ZOZ w Sochaczewie
 
Pani Sekretarz zaproponowała, że zanim przedstawi projekt uchwały , to przedstawi uchwałę Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZOZ w Sochaczewie wraz z załącznikiem
 
Pani Matuszewska
- kiedy była podjęta uchwała przez powiat ?
 
                                                                              -4-
Pani Sekretarz
- 26 lutego 2010 roku i teraz ta uchwała po zaopiniowaniu przez gminy wchodzące w skład powiatu  będzie ponownie przedstawiona na Sesji Powiatu 
 
Pan Pastuszko
- Przykładowo jest wypadek , nie ma chirurgii dziecięcej i szpital karze jechać z dzieckiem na prześwietlenie gdzie indziej .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Służba zdrowia funkcjonuje na podstawie zawartych umów , kontraktów , a gdy nie mamy podpisanej umowy, lub gdy nie ma specjalisty , to oddział nie może funkcjonować .
W tym przypadku chirurgia dziecięca nie miała podpisanego  kontraktu i przynosiła straty , gdy funkcjonowała bez kontraktu . W tej chwili szpital funkcjonuje bez ponoszenia strat , każdy rok zamyka się bez strat. Prowadzony jest więc bardzo dobrze , a wiemy , że jest to bardzo trudne . Oddziały przynoszące straty zostały zamknięte , aby nie przynosiły strat szpitalowi . wolne pomieszczenia zostały wynajęte osobom prywatnym i są dochody z wynajmu . Organem prowadzącym szpital jest powiat i nawet nasza negatywna opinia nic nie zmieni w sprawie funkcjonowania szpitala  . Uważam , że powinniśmy zaopiniować projekt uchwały dla powiatu , bo nie powinniśmy dmuchać pod wiatr , bo to nic nie da . Inne gminy już zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie .                                        
 
Pan Głuchowski Tadeusz
- Bardzo dokładnie wyjaśnił to Pan Przewodniczący Rady Gminy . Nie można na siłę utrzymywać oddziałów nie mających pacjentów
 
Pani Matuszewska
- Jeśli już niektóre oddziały nie funkcjonują , to wydaje mi się , że opinia jest zbędna . O opinię powiat powinien wystąpić przed likwidacja oddziałów , bo wtedy to miałoby jakiś sens
 
- za podjęciem uchwały głosowało 2 radnych
- wstrzymało się od głosu – 5 radnych
- przeciw podjęciu uchwały głosowało 6 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie reorganizacji szpitala powiatowego w Sochaczewie
 
AD. 9
 
Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie
 
 
AD. 10
W sprawach różnych głos zabrali :
 
Pan Krakowiak
Chciałbym wrócić do wypadku jaki miał miejsce na Żdżarowie . Sąd  przyznał dzieci babci , która się nimi opiekowała . Od decyzji tej odwołał się dziadek z drugiej strony .
 
                                                          -5-
 Gmina obiecywała pomoc finansową , ale podobno środki zostały wstrzymane , bo czeka się podobno na decyzję sądu  
 
Pan Pastuszko
- Brak spółek wodnych  dał się odczuć podczas tegorocznych podtopień spowodowanych intensywnymi opadami deszczu . Woda nie odpływała z pól .
 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Źle będzie , gdy będziemy pomagać na papierze , bo jeśli obiecaliśmy pomoc w budowie łazienek , to powinniśmy to zrobić , bo byłby to dodatkowy argument dla Sadu w sprawie przyznania opieki nad tymi dziećmi babci . Nie powinniśmy odpuścić w udzielaniu pomocy dla tej rodziny .
 
Pani Wódka Jadwiga
- Dobro dziecka jest najważniejsze. Te dzieci są małe i nie wiedzą co się dzieje . Może i dobrze ,że nie rozumieją , ze licytują się o nie . Gmina powinna pomóc tej rodzinie bez względu na toczące się sprawy w sądzie . Popieram wniosek Pana Krakowiaka. 
 
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie  w sprawie wniosku Pana Krakowiaka dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dzieciom . których rodzice zginęli w wypadku samochodowym na Żdżarowie .
 
-w głosowaniu wzięło udział 13 radnych
- za udzieleniem pomocy finansowej głosowało 13 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie poparła wniosek Pana Krakowiaka w sprawie udzielenie pomocy finansowej osieroconym dzieciom ze Żdżarowa
 
Pan Wójt  wyjaśnił :,
- Tej rodzinie pomagamy cały czas ,dobrze , że jesteśmy za udzieleniem pomocy . Pomoc dla tej rodziny płynie z ośrodka , z gminy , od sponsorów  . Ta pomoc jest utrzymywana przez cały czas . Chcielibyśmy , aby te dzieci zostały u babci na Żdżarowie
 
Pan Wojda
- Czy będzie robiona szkoła w Kątach ? . Przy wyjeździe na drogę główną do Płocka  są dwie duże dziury . Na Kątach są zadłużenia powyżej 10 tys. zł. , ludzie nie płacą podatków , a mają z czego , maja piękne samochody .
 
Pan Grzelak
- ja w sprawie melioracji , bo są skargi z Nowej Suchej , gdyż są zasypane rowy melioracyjne . Proszę Panią Cieślak o zmobilizowanie Pana Dyrektora Pakuły o przychodzenie na Sesję , bo w tej szkole tyle się dzieje , niech opowie , co tam się dzieje .
 
Pani Antuszewicz
- Proszę od kilku lat o usunięcie lisów z naszej wsi , bo ludzie kupują drób , a nie można nic hodować , bo lisy wszystko wybierają
 
                                                                     -6-
Pan Sitarski  
Mam pytanie w sprawie przebudowy drogi Kożuszki-Parcel – Zosin  . Na tym odcinku drogi , na długości 250 m. , który jest najbardziej ruchliwy nie ma pasa dla pieszych i niepełnosprawnych . Powiat oczekuje odpas pomocy finansowej , a zachowuje się nieładnie . Kiedyś zaczęliśmy kopać rowy melioracyjne , ale zaniechano i obecnie , gdy przyszły mokre lata , to woda stoi na polach , bo nie ma odprowadzeń .
Apeluję , aby pomyśleć nad zorganizowaniem prac melioracyjnych . W tej kadencji rady nie myśleliśmy o tym , ale w przyszłości musimy się tym zająć . Jeśli ktoś kupuje działkę , buduje się , a jest jakiś rowek , to nie zwraca na to uwagi , tylko robi sobie wjazd , a rowek zasypuje .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Istnieje moda zasypywania rowów przydrożnych . Dzieje się tak na Nowych Mostkach . Przy drodze , która robiła gmina tez nie ma rowów . Jeśli ulewa , która przeszła nad Teresina przeszłaby nad Nowymi Mostkami , to dom Pana Cieślaka zalany byłby po dach  
 
Pani Siekierska
- Kiedy zostanie skończony ten słynny chodnik , bo miał być skończony w maju , a maj się kończy i według mnie tego chodnika nie uda się skończyć.
 
Pani Pastuszko Irena
- Dziękuję za tablicę zakazującą tirom wjazdu  do wsi , dziękuję za barierki na moście w Jeżówce
 
Pan Sitarski
- dalej proszę Panie Wójcie o oznakowanie naszej gminy . Chcę postawić wniosek formalny , aby w tym roku zakończyć sprawę oznakowania naszej gminy , aby przestał to być temat dyżurny
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Pan Sitarski postawił wniosek formalny w sprawie oznakowania wszystkich miejscowości w gminie i proszę o dyskusję na ten temat .
 
Pan Brodowski
- Zobowiązać należy pracowników do wykonania tego oznakowania np. do września
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Ja proponuje , aby do końca kadencji zakończyć oznakowanie miejscowości w gminie Sochaczew
Pan Przewodniczący poprosił radnych o przegłosowanie wniosku Pana Brodowskiego dotyczącego oznakowania miejscowości
 
- W głosowaniu wzięło udział 13 radnych
- Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych
 
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie przyjęła wniosek Pana Sitarskiego w sprawie dokończenia oznakowania gminy do końca kadencji Rady Gminy 
 
Pan Barej
-jakie są ustalenia w sprawie modernizacji drogi na Jeżówce, jakie są ustalenia w tej sprawie ?
                                                                            -7-
Pan Maciejski
- Ja poruszę  temat spółek wodnych .Spółki wodne na terenie gminy Sochaczew zostały rozwiązane , bonie było woli ze strony urzędu , aby prowadzić księgowość spółki przez urząd .
 
Pani Skarbnik
- Temat wywołany jest sytuacją w Polsce . Sprawa odprowadzania wód musi zająć się państwo , bo ostatnie 20 lat pokazało jak duże zaniedbania są w tej sprawie . Kiedyś nie wolno było budować się w rejonach , gdzie mogła wystąpić powódź .Obecnie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego i budować się można na podstawie decyzji o warunkach zabudowy .                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Powiadom znajomego