W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 47/2010 Z OBRAD XLVVII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 KWIETNIA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączoną lista obecności
- sołtysi zgodnie z załączona lista obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
- Dyrektorzy szkół gminnych
 
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.      Przyjęcie porządku obrad
3.      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
4.      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
5.      Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2009 i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
6.      Opinia RIO w sprawie wydanej opinii przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
7.      Dyskusja
8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sochaczew
9.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/142/2005 Rady Gminy w Sochaczewie o utworzeniu obwodów głosowania
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/209/2002 Rady Gminy w Sochaczewie w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Sochaczew
12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
13.  Przyjęcie protokółu z XLVI Sesji
14.  Sprawy różne
15.  Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
 
AD. 1
Obrady XLVII Sesji Rady Gminy Sochaczew  otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński o godz. 1005
W obradach wzięło udział 14 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały
                                                                  -2-
AD. 2
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym porządek obrad XLVII Sesji Rady Gminy
- za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych na 13 obecnych w czasie głosowania Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie
AD. 3  
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy Panią Alicję Ziółkowską o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009  rok ( sprawozdanie z wykonania budżetu  w załączeniu do protokółu )
O udzielenie głosu poprosił Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński
- Pani Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu w postaci suchych liczb , bo taki jest wymóg . My na komisjach zajmowaliśmy się sprawozdaniem , jego analizą . Na co dzień pracujemy nad tym budżetem przez cały rok . Pod koniec roku w grupach podatkowych wpływy były okrojone . My nie widzimy możliwości , aby czegoś nie popłacić. My nie zakładaliśmy wcześniej , aby brać kredyt, ale pod koniec roku musieliśmy wziąć 800 tysięcy kredytu , aby popłacić za wszystkie zrealizowane zadania .Pod względem wielkości budżetu jesteśmy druga gminą po gminie Teresin w powiecie sochaczewskim . Rozwijamy się intensywnie . W ubiegłym roku wydano 363 pozwolenia na budowę domów na terenie gminy.
Wydajemy sporo na opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Mimo intensywnego rozwoju takich wsi jak Kuznocin , Kąty , Rozlazłów  wody nie brakuje , a to dzięki rozbudowie stacji uzdatniania wody na Dachowej .                                                            
Każda szkoła dysponuje salą gimnastyczną . Wszystkie te inwestycje zostały zakończone . Ostatnia wybudowaną salą gimnastyczna jest sala na Gawłowie . W Wymysłowie odnowiono szkołę , wykonując nowa elewację . Odnośnie dróg – przybywa ich coraz więcej , potrzeby komunikacyjne są ogromne . Zrobiony został chodnik w kierunku Warszawy , przy trasie A-2
Nie udało się zrealizować chodnika przy trasie Nr 50 na Andrzejowie Duranowskim  w kierunku Żyrardowa . Udało się natomiast zrobić chodnik w Żelazowej Woli . Udało się także przebudować i poprawić chodnik przy szkole w Żukowie . Dzięki tym inwestycjom wzrosło bezpieczeństwo . Poszerzyliśmy drogę w Kuznocinie , chcemy poszerzyć drogę do szkoły w Gawłowie – o dotację na te drogę wystąpimy z wnioskiem do programu tzw. „ schetynówek
Droga ta będzie biegła od osiedla  Karwowo na terenie miasta poprzez Gawłów do Juliopola i Adamowej Góry . Widać , że duże  są potrzeby w zakresie zakładania oświetlenia . Na budowę nowych linii lamp i remont starych gmina wydała w 2009 roku prawie 1 mln. złotych
Staramy się oświetlać nowe odcinki  dróg
 
AD.4
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił następnie Panią Skarbnik o przedstawienie opinii RIO w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy ( opia RIO w załażeniu do protokołu )
 
 
                                                                     -3-
AD.5
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii na temat realizacji budżetu gminy w 2009 roku i  wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.( opinia w załączeniu do protokołu )
 
AD.6
Opinię RIO w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu w 2009 roku i wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk ( opinia w załączeniu do protokołu )
 
AD. 7
W dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy głos
Zabrali :
Pani Jadwiga Wódka
- na oświatę  przeznaczamy dużo pieniędzy , nie  będę powtarzała tu cyfr. Rok 2009 , to rok w którym zakończono duże inwestycje w szkole. Kiedyś uczniowie narzekali , że nie maja gdzie ćwiczyć . Zakończono remont starej części szkoły w Wyczółkach, zmienił się też teren wokół szkoły . Zmienił swój wygląd szary budynek szkoły w Wymysłowie .Wcześniej ten budynek przypominał wiezienie w Łowiczu .
W szkole w Kątach jest stołówka, gdzie przygotowywane są obiady dla innych szkół . Za utrzymanie i obsługę stołówki płaci gmina , bo dzieci płacą tylko za obiady .
Działają dwie wioski internetowe : w Kątach i w Feliksowie . Pamiętam jak kiedyś wydano we wszystkich szkołach na pomoce naukowe około 2 tysięcy złotych , dziś jest to wielokrotnie więcej. Jest jeszcze do zrobienia elewacja i docieplenie szkoły w Kątach i w Wyczółkach , remont kotłowni i Sali gimnastycznej w Żukowie . Potrzeby w oświacie są wciąż ogromne , ale poza oświatą pieniądze potrzebne są na drogi i na oświetlenie . Jak to pogodzić , myślę , że mądrość rady i Pana Wójta może do tego doprowadzić . W naukę warto inwestować , radnym powinien przyświecać cel .
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- w naszej radzie nie ma polityki , tylko jest gospodarne myślenie , bo każdy zakątek gminy jest ważny dla każdego radnego . Dobrze byłoby , aby młodzież osiągała tak dobre wyniki jak my staramy się stworzyć im  warunki do nauki
 
AD. 8
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2009 rok , opinią RIO w sprawie przedłożonego sprawozdania , opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sochaczew i opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński poprosił radnych o wzięcie udziału w głosowaniu jawnym w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochaczew  na rok 2009
                                                                     -4-
- Na Sesji obecnych było 14 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 14 radnych
- Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Giny głosowało 14 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/210/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochaczew za rok 2009
 
Pan Wójt podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium
- wszyscy są u nas w gminie równie ważni , staramy się pomóc wszystkim. Nie mówiliśmy ile dzieje się w strażach , które tak pięknie się rozwijają .Nie wspomnieliśmy o sportowcach , o naszym LZS PIAST , który chce grać i trzeba go wspierać . Nie udałoby się zrealizować sali gimnastycznej w Gawłowie bez zaangażowania Pana Dyrektora Głuchowskiego .Myślę , że z najtrudniejszymi sprawami sobie poradzimy ,gdy będzie zrozumienie .
 
AD.9
Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok .( uchwała w załączeniu do protokołu )
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o wzięcie udziału w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych na 12 obecnych w czasie głosowania
- za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych  
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę NR XLVII/211/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy .
 
AD.10
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński poprosił Sekretarza Gminy Panią Elżbietę Kowalczyk o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o obwodach głosowania
Pan Maciejski
- Nie wszyscy radni wiedzą o co chodzi , więc proszę o 15 minut przerwy , aby w tym czasie spotkać się z Panią Kowalczyk
 
Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Ja myślę , że te 15 minut przerwy nie jest konieczne , bo chętnie wyjaśnię teraz wszystkim państwu
                                                                   -5-
- Uchwałę podejmujemy ze względu na przekroczenie liczby mieszkańców w obwodzie głosowania . Obwód głosownia powinien obejmować do 3 tysięcy mieszkańców , a obwód nr 5 w Kątach na dzień 31 marca 2010 roku liczył powyżej 3 tysięcy mieszkańców i dlatego ten obwód został podzielony na dwa : na obwód nr 5 i obwód nr 8
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił następnie radnych o przystąpienie do głosowania w sprawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie obwodów głosowania .
 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/212/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/142/2005  o utworzeniu obwodów głosowania    
 
AD. 11
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński poprosił Panią Sekretarz Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy Sochaczew
 
Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk wyjaśniła , że w związku z wydzieleniem dodatkowego obwodu Nr 8 z siedzibą w Kątach należy przyporządkować odpowiednio okręgi wyborcze do odpowiednich obwodów wyborczych  Nr 5 i Nr 8
 
W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 14 radnych na 14 obecnych w czasie głosowania  
- za podjęcie uchwały głosowało 14 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/213/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/209/2002 w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Sochaczew  
 
AD. 12
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Krzysztofa Pastuszkę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
                                                                    -6-
- w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały udział wzięło 14 radnych
- za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XLVII /214/2010 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych    
 
AD.13
Protokół z XLVI  Sesji Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie
 
AD. 4
W sprawach różnych głos zabrali :
Pan Janusz Maciejki
- Nie ma oświetlenia na skrzyżowaniu w Kożuszkach – Parcel . Gdy będzie odbiór , to proszę zgłosić , że radny  z tego terenu ma wiele zastrzeżeń
 
Pan Traku Józef
- Ja chciałem zabrać głos w sprawie śmieci . Ja mam działkę przy drodze gminnej i jest rów do którego SA wyrzucane śmieci . Nasza gmina nie potrafi się uporać ze śmieciami . Nie wszyscy maja pojemniki , a powinni mieć wszyscy . Drga droga przy której zasypane są pobocza drogi , to droga do Rybna . Może moje wystąpienie rozpocznie dyskusję . Niedługo wejdą w życie bardziej radykalne przepisy  .
 
Pan Krakowiak
- Zdarzył się tragiczny wypadek na Żdżarowie , gdzie zginęli rodzice  dójki malutkich dzieci . Gmina obiecywała pomoc i dobrze byłoby się tym zająć . Prosiłem też o opryskanie chodnika ze Żdżarowa do Kątów , bo zarasta
 
Pani Wódka Jadwiga
- Nie zgodzę się z tym , że tylko w naszej gminie leża śmieci , bo jeżdżę często do Brochowa i widzę , ze tam również śmieci wywożone są do lasu . Spotkałam się z tym jak to mieszkańcy osiedla obok Gawłowa pakują popiół w worki i wywożą do lasu .W naszej gminie prowadzona jest selektywna zbiórka śmieci i mieszkańcy są z tego zadowoleni
 
 
                                                                           -7-
 
Pan Misiak Stanisław
-     Na drodze powiatowej do Mokasu powstały dziury . Czy powiat będzie tę drogę remontował .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Na wyjeździe z Nowych Mostek stoi dom  przez który zagrożone jest bezpieczeństwo wyjeżdżających kierowców . Sprawa śmieci – mamy osoby , które muszą odpracować godziny i te osoby w ramach odpracowywania zbierają śmieci .Śmieci są pozbierane w worki, ale są już od dłuższego czasu nie wywiezione . Nie może tak być Panie Wójcie , aby tego nie wywozić , bo gdy te worki popękają , to z tego worka w niedługim czasie zrobi się wagon śmieci , bo ludzie dowiozą tam śmieci . Inna sprawa , to drzewo ,przez które giną ludzie , bo stoi na wprost wyjazdu . Jest moda nawożenia ziemi na swoje działki. Wożąc ziemię zasypuje się przy okazji rowy i płot sąsiada . jest moda podnoszenia poziomu swoich działek , czy na to nie potrzeba jakiegoś zezwolenia . Powinniśmy zainteresować się tym i zainteresować tym odpowiednie służby w powiecie . SA trzy sprawy , które mnie bolą i mieszkańcy to zgłaszają
 
Pani Malczewska Zofia
- Czy droga przy której mieszkam  ujęta jest do realizacji . To co dzieje się przy tej drodze , to jest straszne . Pan radny z Kuznocin wie jak ta droga wygląda , bo tam przejeżdża .Przez całą dobę trwa działalność – paleciarnia pracuje całą dobę Paleciarnia zniszczyła drogę , więc powinna ją odbudować . Ruch tirów do paleciarni po tej drodze sprawia , ze nawierzchnia się niszczy
Mieszkanka Kuznocin
 - Ja rozpoczęłam budowę domu 2 lata temu . Tiry jadące do paleciarni nie jada obwodnicą , tylko drogą osiedlową . Hałas przy zrzucaniu palet jest duży , że nie można spać .Ściany w domach pękają . Państwo nawozicie ciągle na tę drogę i jest ona w tej chwili już wyżej nz działki  i wszystko spływa z tej drogi na działki .
 
Pan Wojda
- Należy ustawić jakieś znaki , bo szkoda naszych pieniędzy na drogi .
 
Pan Traku
- Panie Przewodniczący , czy ja mogę liczyć na uchwałę o pojemnikach na śmieci
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- My mamy uchwałę o śmieciach
 
 
                                                                -8-
Pan Trakul
- Czy my tylko pogadamy i rozejdziemy się ? Nikt nie sprawdza , czy wszyscy maja podpisane umowy na wywóz śmieci
 
Pan Pastuszko
- w naszym rejonie nie ma problemu ze śmieciami . Są ustawione kontenery na plastiki. Jest firma odbierająca posegregowane śmieci  . Jedynie może być problem z odpadami komunalnymi
 
Pan Kowalewski
- Czy my możemy podjąć uchwałę zmuszającą ludzi do zakupienia pojemników
 
Pani Sekretarz
- Mamy uchwałę o regulaminie utrzymania porządku i ten regulamin zobowiązuje mieszkańców do  wywożenia śmieci i zawierania umów na wywóz
 
Pani Antuszewicz
- My jesteśmy bardzo obojętni na przypadki osób wywożących śmieci  w miejsca niedozwolone  . Jeśli takie osoby widzimy powinniśmy reagować
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Myslę , że w sprawie ustawy śmieciowej my jesteśmy przygotowani . Mamy przyjęty regulamin utrzymania porządku i czystości . Mamy umowę z firmą Remondis  , która w każdy trzeci poniedziałek miesiąca zbiera posegregowane śmieci . Może pomogłoby powołanie takiej straży , która by to kontrolowała i miała do tego uprawnienie . Aby był porządek , to musi wzrosnąć świadomość społeczeństwa
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- nie każdego stać na podpisanie umowy i wywóz śmieci . Gmina powinna pomyśleć , co robić z tymi śmieciami
 
Pan Sitarski
- Problem śmieci jest i będzie dopóki nie wzrośnie świadomość i nie będzie za to konsekwencji , bo powinny być mandaty i to surowe . Na drogę od Chrzczan do Piasecznicy nie wywożą mieszkańcy Chrzczan . Śmieci są na rowie obok Marsa  , na Feliksowie , mimo , że niedawno były pozbierane . U nas na wsi nie widać śmieci , widać za to tam , gdzie są zakłady pracy , bo ludzie wyrzucają po drodze do pracy . Musi wzrosnąć świadomość ludzi . Powinniśmy interweniować w każdej sytuacji , gdy widzimy jak ktoś wyrzuca śmieci
 
                                                                           -9-
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
-na wsiach śmieci nie widać , natomiast najwięcej jest ich przy drogach powiatowych.
 
Pani Siekierska Alicja
- Ja widzę ludzi z Chodakowa , z Sochaczewa , z Mokasu jak przywożą śmieci i wyrzucają nad Utrata , ale trudno jest spisać numery samochodów . Nie zrobiono kawałka chodnika , od przystanku w Dzięglewie do Żelazowej Woli – około 40 m. , dobrze byłoby się tym zająć  
Pan Misiak Stanisław
- Ja nie zgadzam się , ze śmieci wywożą mieszkańcy Mokasu , bo koło strażnicy ustawione są pojemniki na segregowane odpady .
 
Pani Siekierska
- Ja nie będę dzisiaj polemizować z Panem Misiakiem , ale następnym razem podam nazwiska
 
Pan Pastuszko
- Ja chciałbym podziękować Panu  Wójtowi , bo przez te 4 lata coś na tym terenie zrobiono . Odremontowano szkołę . utrzymywany jest ośrodek zdrowia , mamy pięknie oświetlone skrzyżowanie w Bielicach
 
Pan Krakowiak
- śmieci były , są i będą , a każdy powinien dbać o swoja posesje . Mam pytanie o stację uzdatniania wody w Bronisławach , czy w tej sprawie będzie coś robione
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Będzie robiona droga od Kożuszk do Żelazowej Woli , ale jest potrzebny chodnik na  Nowych Mostkach , bo tam chodzi dużo ludzi , dzieci chodzą do szkoły . Trzeba drogę odpowiednio poszerzyć lub zrobić chodnik
 
Pan Wójt
- jesteśmy zadowoleni z aktywności mieszkańców , ze przedstawiają bolące ich sprawy . dzięki wspólnej aktywności , wspólnie podchodzimy do rozwiązywania problemów , Śmieci w lesie Kożuszkowskim byłe zbierane wielokrotnie , worki są zabierane ale nazajutrz po zabraniu worków nawiezione są worki na nowo  . My jako gmina nawiązaliśmy bliskie kontakty z przedstawicielami firmy Remondis , którzy mieli dotrzeć do każdego mieszkańca i zaproponować podpisanie umowy na wywóz śmieci . trzeba jeszcze raz ponowić akcje zawierana umów na wywóz śmieci , Jeżdząc po gminie muszę powiedzieć , ze nie wierzę , że to nasi mieszkańcy wywożą śmieci do lasu na Czerwone -  Parcel lub w Kożuszkach – Parcel .
                                                                        -10-
Odnośnie działalności gospodarczej , to są służby , które mogą sprawdzić wpływ  danej działalności na środowisko . Jeśli zostanie wskazane , ze jest to zbyt wysoka uciążliwość , to tę działalność zlikwidujemy . Oświetlenie skrzyżowania w Kożuszkach przed oddaniem drogi zostanie wykonane .Chodnik przy A-2 zostanie ukończony . Odnośnie budowy  chodników przy drogach powiatowych , to jest z tym problem , bo podwyższa to znacznie koszty remontu dróg . Uchwałę o tym , że każdy powinien mieć pojemnik mamy , ale nie wiadomo , czy wszyscy tę uchwale wykonują i podpisują umowy na wywóz śmieci . Ciekawym pomysłem w powiecie jest pomysł dotyczący wprowadzenia tzw. Podatku śmieciowego , bo wtedy każdy bez względu na to , czy ma śmieci musiałby płacić . Odnośnie chodnika , to zgodnie z ustawa każdy właściciel posesji m obowiązek utrzymanie tego chodnika w porządku , Nie wyobrażam sobie , abyśmy zatrudniali ludzi , którzy utrzymywałby chodniki w porządku
 
Pan Traku Józef
- Słyszałem , ze droga na Lubiejewie do Rybna będzie robiona od obwodnicy do Rybna a od miasta do obwodnicy nie , bo nie ma pieniędzy
 
Pan Wójt
- Ja byłem przekonany , że droga tzw lubiejewska będzie robiona od granic miasta przez Kuznocin i Lubiejew . Słyszałem wcześniej , że chciano włączyć w to miasto , ale oni nie chcą . Odnośnie rozbiórki budynku na Nowych Mostkach , to będziemy występować do nadzoru budowlanego o wydanie decyzji o rozbiórce tego budynku .. Nawożenie ziemi na działki – sprawdzimy to , bo na pewno nie wolno zasypywać urządzeń melioracyjnych . Odnośnie terminu realizacji drogi obok Zosi Malczewskiej to droga ta przewidziana jest do realizacji w 2010 roku . Odnośnie realizacji dróg , to występowaliśmy o środki i zobaczymy , czy coś dostaniemy .. w sprawie tej uciążliwej działalności zorientuję się   co możemy zrobić .
 
Pani Zofia Malczewska
 - Ktoś mógł zarejestrować działalność jako nieuciążliwą .
 
Pan Wójt
- Są odpowiednie warunki , które należy spełnić , aby można było taką działalność prowadzić . Odnośnie SUW w Bronisławach , to będzie remontowana, bo występuje tam problem z mocznikiem w wodzie , ale jest już opracowana nowa technologia uzdatniania wody i przystąpimy do włączenia tej studni . Chodnik w Żelazowej Woli zostanie ukończony w maju , bo nie z naszej woli został wyrzucony z realizacji , ale my zrobimy to we własnym zakresie .
 
Pani Sekretarz Gminy
- odbędą się przyspieszone wybory prezydenckie , ale w naszym okręgu będziemy mieli również uzupełniające wybory o senatu . Dostaliśmy informację od Marszałka województwa o powstaniu nowego projektu odnośnie społeczeństwa informatycznego . Na razie nie wiemy , gdzie te centra informatyczne będą tworzone . Proszę o akceptację przystąpienia do tego programu
                                                                      -11-
 
Pan Przewodniczący rady Gminy
- Myślę , że akceptacje wyrażamy i wysyłamy deklarację o przystąpieniu do programu
 
AD. 15
 
Obrady XLVII Sesji Rady Gminy Sochaczew zakończono o godz. 1335
 
 
 
    Protokółowała
 
Wiesława Dałkiewicz

Powiadom znajomego