W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 46 Z OBRAD XLVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 MARCA 2010 ROKU


W obradach udział wzięli :
 - radni zgodnie z załączoną listą obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska   
 
 
Porządek obrad : 
 
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Sochaczew na lata 2010-2015
  5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego  na rok  2011
  6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ,  a także określania organów do tego uprawnionych
  7. Przyjęcie protokółu z XLV Sesji Rady Gminy
  8. Sprawy różne
  9. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Sochaczew
     
AD. 1
Obrady XLVI Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński o godz. 1000 .
W obradach wzięło udział 14 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały
 
AD. 2
 
Prządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Sochaczew  przedstawił Przewodniczący Rady Gminy i zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , a także określania organów do tego uprawnionych .
- Za zaproponowanym porządkiem obrad głosowało 14 radnych . Porządek obrad przyjęto jednogłośnie
 
AD. 3
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
                                                                     -2-
 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o zabieranie głosu w sprawie przedstawionej uchwały .
W związku z brakiem uwag do przedłożonego projektu uchwały Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o przystąpienie do głosowania w sprawie przedłożonego projektu uchwały
 
- za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy głosowało 14 radnych na 14 obecnych w czasie głosowania
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/206/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
 
AD.4
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Kierownika GOPS – Panią Grażynę Tyde o przedstawienie projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem  i rodziną  w gminie Sochaczew na lata 2010-2015
 
- w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały  udział wzięło 14 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych
 
WNIOSEK
 
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/207/2010 w sprawie gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Sochaczew na lata 2010-2015
 
AD. 5
 
Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2011 przedstawiła Pani Sekretarz Gminy
 
Z pytaniem zwróciła się Pani Pastuszko Irena
- Czy są wsie , które korzystają z funduszu sołeckiego w tym roku ?
 
Pani Sekretarz
- z funduszu sołeckiego korzysta ponad 20 wsi i w tym roku również trzeba złożyć wnioski do 30 września 2010 roku , aby mogły wejść do programu funduszu sołeckiego na 2011
 
W glosowaniu nad projektem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego głosowało 14 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych
 
WNIOSEK
 Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/208/2010 w sprawie funduszu sołeckiego na 2011 rok.
 
 
                                                                        -3-
AD 6.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie szczegółowych  zasad i trybu umarzania , odraczania i terminu zapłaty  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny .
 
- w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały wzięło udział  14 radnych
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XLVI /209/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , a także określenia organów do tego uprawnionych .
 
 
Ad. 7
 
Protokół z XLV Sesji rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie
 
AD. 8
 
W sprawach różnych głos zabrali :
 
Pan Głuchowski Tadeusz
- Zapraszam na uroczyste otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej  w Gawłowie
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy złożył radnym i sołtysom życzenia świąteczne .
 
 
AD. 9
 
Obrady XLVI Sesji Rady Gminy Sochaczew zakończono o godz. 1100
 
 
 
       Protokółowała
 
Wiesława Dałkiewicz
 

Powiadom znajomego