W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 43/2009 Z OBRAD XLIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 30 GRUDNIA 2009 ROKU


W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączoną listą obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orli oski
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
- Dyrektor GZEAS Pani Bogusława Cieślak


Porządek obrad :
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2010
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sochaczew za rok szkolny 2008/2009
  7. Przyjęcie protokółu z XLII Sesji
  8. Sprawy różne 
  9. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Sochaczew

 Ad. 1
Obrady XLIII Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński o godz.  1010 . W obradach wzięło udział 14 radnych , co stanowi quorum przy którym można obradować i podejmować uchwały


Ad. 2
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy
 - zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie


Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ćwikliński Czesław poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy


W związku z tym , że nie było pytań odnośnie dokonanych przeniesień w budżecie gminy Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o przystąpienie do głosowania


- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 obecnych w czasie głosowania


WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/190/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sochaczew
                                                                 -2-
Ad. 4
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pani Dakiewicz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
-   Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 obecnych w czasie głosowania
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/191/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
na rok 2010
 Ad. 5
Dałkiewicz Wiesława przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii 


Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 obecnych w czasie głosowania
 WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/192/2009 w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
 Ad. 6
Informację na temat realizacji zadań oświatowych przedstawiła Pani Dyrektor Bogusława Cieślak ( materiały w załączeniu )
 Po wysłuchaniu informacji na temat realizacji zadań w oświacie głos zabrali :
 Pani Wódka
- 103 uczniów dostało stypendium, czyli osiągnęło ocenę powyżej 5,0 . Mamy około 900 uczniów , więc co 9 uczeń dostał nagrodę . można zapytać się dlaczego tak mało , bo klasy są  mało liczne , ale wiem , że na osiągnięcia ucznia maja wpływ różne czynniki . Mimo,  ze mamy piękne sale gimnastyczne , nie mamy osiągnięć sportowych  . Mimo dużej ilości zajęć pozalekcyjnych nie ma naszych uczniów biorących udział w konkursach . W sprawozdaniu , w części stypendia naukowe i sportowe myślę , ze wkradł się zwykły błąd , bo np. w szle w Mokasie otrzymało stypendium 3 uczniów za kwotę 400,00 zł. ,a wysokość stypendium stanowi kwotę 100,00 złotych   
 Pani Cieślak
- Jest podawana łączna kwota stypendium za 2 semestry i mogło tak być , że jeden uczeń miał stypendium  przez dwa semestry , a inni przez jeden semestr
 Pan Ćwikliński Czesław
- Szkoła w Mokasie jest mała szkoła ,a wyniki nauczania ma najgorsze . Martwią mnie te wyniki   jak również wyniki zastosowana wiedzy w praktyce ze względu na małą szkołę  , to szkoła w Mokasie powinna błyszczeć . Nie czyta się o naszej młodzieży , że bierze udział  w olimpiadach .Dysponując tak świetną bazą sportową ( salami gimnastycznymi , lodowiskiem i basenem w Sochaczewie ) młodzież powinna osiągać sukcesy sportowe .    
                                                                   -3-
Pan Misiak
- z tym nauczaniem jest przykro , ale  trafi się w klasie 4 uczniów słabych i wyniki są słabe
 Pan Wójt
- Radnym , sołtysom należą się podziękowania za dążenia do tego , aby szkoły wyglądały jak najlepiej . Dziękuje za zaangażowanie w powstawaniu sal gimnastycznych przy szkołach . Do naszych szkół gminnych dzieci chodzą przez 10 lat ( łącznie z „0” ) Młoda osoba startująca w konkursach rozszerza swoją wiedzę pozaszkolną . warto więc namawiać uczniów aby brali udział w konkursach . Obecnie przy poszukiwaniu pracy przydaje się wiedza bardzo szeroka
 Pani Antuszewicz
- szkoła w Feliksowie bierze udział konkursie polonistycznym i ta szkoła po raz drugi zajęła III miejsce , a dwa lata temu mieli pierwsze miejsce
 Pani Wódka
- Nie twierdzę , ze w szkołach nic się nie robi , ale trzeba to wyeksponować w gazecie , aby mogli przeczytać o tym wszyscy . Ja już o tym mówiłam na komisji oświaty . Miło będzie o tym poczytać .Proszę powiedzieć Pani Dyrektor Szkoły , aby to nagłośniła .


Pani Antuszewicz
- Na telewizji Puls  była informacja o tym konkursie , który odbywał się w Izabelinie


Pani Cieślak
- Faktycznie Pani Wódka ma rację . Za mało jest wyeksponowany nasz udział w konkursach, będziemy się starać przekazywać do prasy szeroką informację


Pan Wojda
Mam prośbę , aby szkołę w Kątach ocieplić w 2010 roku


Ad. 7
Protokół z obrad XLII Sesji Rady Gminy Sochaczew przyjęto jednogłośnie


Ad. 8
W sprawach różnych głos zabrał  Wójt Gminy  Pan Mirosław Orliński i zwrócił się do Rady Gminy Sochaczew z prośbą o przyznanie ryczałtu na użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych .


WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie przyznała Wójtowi Gminy Sochaczew ryczałt na użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych w wysokości 300 km. miesięcznie  
 Ad. 9
Obrady XLIII Sesji Rady Gminy Sochaczew zakończono o godz. 1140        
     Protokółowała


Wiesława Dałkiewicz 

Powiadom znajomego