W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 41 / 2009 Z OBRAD XLI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 18 LISTOPADA 2009 ROKU


W obradach udział wzięli :
 
- radni zgodnie z załączoną listą obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną lista obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
- Dyrektorzy szkół w gminie Sochaczew
 
Porządek obrad :
 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.Przyjęcie porządku obrad
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
4.Podjęcie uchwała  w sprawie
- podatku od nieruchomości
- podatku od środków transportowych
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki na poszerzenie drogi 
  w Mokasie
6.Przyjęcie protokółu z XL Sesji
7.Sprawy różne
8.Zakończenie obrad XLI  Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
 
Ad. 1
Obrady XLI Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Przewodniczący Rady Gminy
o godz. 1010 .
W obradach wzięło udział 15 radnych , co stanowi quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały
 
Ad. 2
Pan Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił porządek obrad .
 
Pan Władysław Kujawa zwrócił się z pytaniem
- Mam pytanie na temat działki na Mokasie , bo od innych działki bierze się darmo , a od innych kupuje
 
Pan Przewodniczący  
- Należy postawić wniosek o to , aby ten punkt wyrzucić z porządku obrad , lub pozostawić ten punkt , bo w tej chwili rozmawiamy o porządku obrad .
 
Pan Kujawa
- Ja jestem za wyrzuceniem tego punktu z porządku obrad
 
 
                                                                       -2-
Pan Przewodniczący
- Jest to ważna uchwała , bo do końca listopada musimy wydać pieniądze od Wojewody na modernizację drogi w Mokasie
 
Pan Wójt
- Jest to działka na poszerzenie drogi w Mokasie  biegnącej do hydroforni . Ta działka pod drogę ma około 200 m2  i kosztuje pa 20 zł za 1 m2 , czyli koszt zakupu tej działki wyniósłby 4 tysiące złotych . Koszt  zakupu tej działki idzie w koszty środków , które otrzymaliśmy z UE . Sprawa Zakupu działki nie wyszła wcześniej , bo dopiero podczas pomiarów  robionych przez geodetów okazało się , że droga żwirowa wysypana jest na terenie prywatnym .
 
Pan Brodowski
- jeśli okaże się , że kupujemy działki pod drogi , to nie będą chętnie nam oddawać za darmo
 
Pan Wójt
- W tym przypadku jest inna sytuacja , bo właścicielowi nie zależy na przekazaniu nam działki , bo on nie tworzy działek . Gdy ktoś chce zrobić podział gruntu na działki , to zależy mu na wytyczeniu drogi dojazdowej do tych działek
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- myślę , że powinniśmy być konsekwentni , bo daliśmy błogosławieństwo na przyjęcie pieniędzy z UE , a były one i również na drogę w Mokasie . Nie róbmy tak , aby uniemożliwić realizacje tej drogi .
 
Pan Kujawa
- Na poszerzenie dróg powinno być brane po równo z każdej strony , a na Lubiejewie poszerza się drogę  biorąc 5 m  z jednej strony
 
Pan Przewodniczący poprosił radnych o przegłosowanie porządku obrad
- Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie
 
AD. 2
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Ćwikliński poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Po wysłuchaniu projektu uchwały Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań
 
W związku z tym , ze pytań nie było Pan Przewodniczący poprosił o przystąpienie do głosowania w sprawie przedłożonego projektu uchwały   
 
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  NR XLI/183/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy .
 
 
 
                                                                -3-
AD. 3
Projekt uchwały w sprawie podatku od  nieruchomości przedstawiła Pani Kuchnio Urszula
 
- pytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały nie było
 
- Za przyjęciem uchwało głosowało 14 radnych
- Przeciwko podjęciu uchwały głosował 1 radny
 
WNIOSEK
 Rada Gminy Sochaczew większością głosów podjęła uchwałę Nr XLI/184/2009 w sprawie stawek podatku od  nieruchomości .
 
Pani Kuchnio przedstawiła projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
- Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych   
  
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę NR / 185/2009 w sprawie stawek podatku od środków transportowych .
 
Pan Przewodniczący  wyjaśnił dlaczego nie ma projektu uchwały w sprawie stawki podatku rolnego – gdyż komisja wnioskowała o pozostawienie stawki  ministerialnej na żyto
 
Pan Brodowski
-0 Na komisji nie było jednomyślności odnośnie stawki na żyto i powinny być głosowane różne propozycje , bo radni chyba nie spotykają się z rolnikami skoro nie wiedzą jak trudno jest rolnikom
 
Pan Krakowiak
- może faktycznie powinna być rozpatrywana inna stawka na żyto , bo większość była zastawką 34,00 złote , ale były i niższe propozycje .
 
 
Ad. 5
 
Pan Wójt wyjaśnił potrzebę podjęcia uchwały odnośnie poszerzenia drogi na Mokasie
Projekt uchwały przedstawiła Pani Sekreatzra
 
Pan Przewodniczący
- ja jechałem już ta drogą i przy wyjeździe na Strojec , przy krzyżu trzeba zrobic większy łuk , bo będzie źle się łamać
 
Pan Jasiński
- Należy usunąć suche drzewa przy tej drodze
 
Pan Wójt
- Jeśli tylko będzie to możliwe , to drzewa usuniemy
 
                                                                     -4-
Pan Przewodniczący poprosił radnych o wzięcie udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie zakupu działki na poszerzenie drogi w Mokasie
 
- W głosowaniu wzięło udziął 12 radnych
- Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI / 186/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki w Mokasie
 
 
Ad. 6
 
Protokół z XL Sesji Rady Gminy Sochaczew  przyjęto jednogłośnie
 
Ad. 7
 
W spawach różnych głos zabrali :
 
Pan Przewodniczący
- Na poprzedniej Sesji mówiłem o niebezpiecznym rowie przy trasie A-2 , a dzisiaj okazało się że się to potwierdziło , bo wpadł tam samochód
 
Pan Maciejski
- chodnik omija słupy , wygląda to nieładnie . Chodnik w strone Warszawy idzie prosto
 
 
AD8
Obrady XLI  Sesji Rady Gminy Sochaczew zakończono o godz. 1150
   
   
   Protokółowała
 
Wiesłaa Dałkiewicz
 

Powiadom znajomego