W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

PROTOKÓŁ NR 40 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU


W obradach udział wzięli :
- radni zgodnie z załączoną lista obecności
- sołtysi zgodnie z załączoną lista obecności
- Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński
- Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk
- Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska
 
Porządek obrad :
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochaczew
  5. Przyjęcie protokółu z  XXXIX Sesji
  6. Sprawy różne
  7. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Sochaczew
 
 
AD.1
Obrady XL Sesji Rady Gminy Sochaczew otworzył Pan Przewodniczący Rady Gminy
O godz. 1005 . W obradach wzięło  udział 15 radnych , co stanowi quorum , przy którym można obradować i podejmować uchwały
 
AD.2
Porządek obrad XL Sesji przedstawił Pan Przewodniczący Rady Gminy .  Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie .
 
AD. 3
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Pani Skarbnik wyjaśniła , że do budżetu gminy wpłynęły 2 mln. złotych na inwestycje drogowe realizowane w okolicy Żelazowej Woli jako dofinansowanie dróg łączących miejsca pamięci Chopina  , oraz na opiekę społeczną przyszło 17 tys. złotych
 
Pan Wójt  udzielił wyjaśnień w sprawie inwestycji realizowanych w okolicy Żelazowej Woli
- Walczyliśmy o te pieniądze od początku roku . Dopiero w październiku ze specjalnej rezerwy przydzielono na modernizację parkingu w Żelazowej Woli i na modernizację drogi łączącej  drogę od szkoły w Mokasie do wsi Strojec . Prace idą w ostrym tempie , bo do końca listopada musimy wykonać wszystkie prace ,łącznie z przetargiem , bo na początku grudnia te dwie inwestycje muszą być rozliczone .
Byliśmy na spotkaniu z Wojewodą , gdzie poinformowano nas , że albo te środki przyjmujemy i realizujemy zadania do grudnia , lub odmawiamy przyjęcia tych środków
 
 
                                                             -2-
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- Na czym będzie polegać modernizacja parkingu ?
 
Pan Wójt
- Chcemy położyć kostkę , wymienić słupki , poprawić stan pawilonów , bo cześć tych pawilonów ma być przeniesiona
 
Pan Przewodniczący
- Ja proponuję do prac przy parkingu włączyć Pana Kowalę , który chciałby przejąć ten parking w użytkowanie od przyszłego roku . Może chciałby wprowadzić swoje rozwiązania
 
Pan Wójt
- musimy zmieścić się w środkach , a powierzchnia parkingu wynosi  4 tys. m2
 
Pan Maciejski
- Pozostaje jeszcze do uporządkowania druga część działki , po drugiej stronie drogi . Tą część działki też trzeba uporządkować
 
Pan Wójt
- w tym roku realizowane będzie poszerzenie drogi powiatowej Kożuszki Parcel – Żelazowa Wola . W przyszłym roku będzie modernizowana droga od Żelazowej Woli do Mokasu . Otoczenie Żelazowej Woli ulegnie od przyszłego roku dużym zmianom . W dniu dzisiejszym rozpoczyna się realizacja programu z okazji roku Chopinowskiego
 
Pan Przewodniczący po wysłuchaniu wyjaśnień poprosił radnych o przystąpienie do głosowania  w sprawie uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy
 
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XL/181/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński poinformował , że w ubiegły piątek Wojewoda przeprowadził ćwiczenia antyterrorystyczne , aby zobaczyć jak to może zafunkcjonować w przypadku potrzeby w roku przyszłym , gdy spodziewany jest duży napływ turystów
 
 
AD. 4
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały w  sprawie zatwierdzenia taryf zaopatrzenia mieszkańców w wodę
 
O wyjaśnienia poprosił Pan Brodowski
- Chciałbym prosić o wyjaśnienie o jaką kwotę będzie podniesiona cena wody . Czy jest to 20 groszy i czy jest to kwota brutto
 
 
 
                                                                     -3-
Pan Kowala
- Jest to 20 groszy netto . Do tej poryu cena wody była 1,40 dla odbiorców indywidualnych i 1,6 dla prowadzących działalność gospodarczą . W obu przypadkach proponuje się podwyższyć cenę wody o 20 groszy netto .
 
Pan Brodowski
- proponuję Radzie i Panu Wójtowi, aby cenę wody podwyższyć o 10 groszy , bo wszyscy wiedzą jak jest sytuacja na wsi , ludzie nie maja pieniędzy . Trzeba się nad tym zastanowić .
 
Pan Kujawa
- Ja tez jestem za tym , aby podwyższyć cenę wody o 10 groszy
 
Pan Kowala
- Ja rozumiem , że podwyżki artykułów spożywczych, czy wody nie są popularne , ale ostatnia podwyżka na wodę była w 2005 roku .
Zakład nie jest perpetum mobile , koszty energii wzrosły od roku 2005 znacznie . Gdybyśmy co roku wprowadzali podwyżkę na wodę , to w tym roku podwyżka byłaby rzędu 4 groszy . Na wzrost cen wody wpływ maja wzrosty cen energii , koszty materiałów np. hydrantów , Zasów , bo jest to systematycznie niszczone . Podwyższane są opłaty za pobór wody . Wniosek o podwyższenie cen wody został złożony w sierpniu , nie wpłynęły do nas żadne uwagi , że wniosek ten jest przygotowany źle . Państwo możecie głosować za przyjęciem naszej propozycji lub ja odrzucić .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
 - Zgodnie z ta ustawą możemy przyjąć te propozycje lub je odrzucić . Chyba nie wolno mi głosować innej propozycji . Nie wiem tylko , czy w uchwale nie powinien być zapis , ze wykonanie uchwały powierza się  również oprócz Wójta – Dyrektorowi Zakładu , bo nauczony przykrym doświadczeniem z lat ubiegłych , chciałbym , aby wskazana była jako odpowiedzialna za wykonanie uchwały i druga osoba
 
Pan Brodowski
- Nie wiem po co jest Rada skoro nie możemy głosować innej propozycji stawki na wodę . My jesteśmy postawienie pod murem
 
Pan Kowala
 - My złożyliśmy ten wniosek na koniec sierpnia , więc zgodnie z ustawa możemy podwyższyć cenę wody od 1 grudnia
 
Pan Pastuszko
- Wniosek wpłynął , uchwała jest przygotowana  , ceny na wodę zostały wyliczone w oparciu o kalkulacje . Możemy je przyjąć lub odrzucić .
 
Pani Matuszewska
Ile statystycznie przypada na osobę pobranej wody ?
 
Pankowata
- Zużycie na 1 mieszkańca w miesiącu , to statystycznie  3 m3 i jest podwyżka rzędu 60 groszy na miesiąc na osobę , czyli w ciągu roku jest to podwyżka ceny wody o 7, 2 zł. na osobę .
                                                                     -4-
Pan Przewodniczący Rady Gminy
 Ja nikomu nie będę sugerował , czy ma głosować za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany cen wody  i proszę o przystąpienie do głosowania
 
- Za podjęciem chwały głosowało 9 osób
- wstrzymało się od głosu 6 osób
 
WNIOSEK
Rada Gminy Sochaczew większością głosów podjęła uchwałę Nr XL/182/2009  w sprawie  zmiany taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 
Pan Pastuszko
- wstrzymałem się , bo nie było sensownie przekazanej informacji , nie było dokładnie wyjaśnione jakiego rzędu będzie to podwyżka , bo ja myślałem , że będzie to znacznie wię8.cej , o okazuje się , ze nie jest to tak dużo
 
AD. 5 
Protokół z ostatniej Sesji przyjęto jednogłośnie
 
AD. 6
W sprawach różnych głos zabrali :
 
Pan Maciejski     
- Chciałbym ,aby od krzyżówek do Zosina był zrobiony kawałek chodnika , bo tam ludzie idą na przystanek . Inicjatywa powinna wyjść od nas .
 
Pan Wójt
- porozmawiamy o tym z powiatem
Pani Adamska Zofia
- Co z tym naszym chodnikiem , bo ludzie nie mogą się doczekać
 
Pan Wójt
- chodnik zostanie przybliżony do gospodarstw, tam gdzie jest bliżej  jezdni zostanie rozebrany . Jest to jednak nie nasza inwestycja , tylko Zarządu Dróg  . Organizacyjnie zostało to już wszystko uzgodnione
 
Pan Przewodniczący Radu Gminy
- Chyba firmy przeniosły się już z tego odcinka . Wyjeżdżając w Kożuszkach od lasu na trasę A-2 , to jest tam taki rów  , że dziwie się , ze jeszcze nikt tam nie wpadł
 
Pani Antuszewicz
- Jak to jest z koszami na segregowane śmieci . My prosiliśmy o ustawienie koszy , które zostały ustawione przy remizie . Do tych koszy przywożą śmieci z innych wsi i zapełniane są w ciągu jednego dnia . Przywożone są tam nawet umywalki , a przecież nikt tego od nas nie odbierze
 
Pan Maciejski
- To lepiej ,że przywożą do kosza , a nie wyrzucają do lasu, bo ja nie miałem układów i koszy na swojej wsi nie mam
                                                                      -5-
Pani Antuszewicz
- Ja nie mam układów , tylko poszłam i zgłosiłam , że chcielibyśmy mieć ustawione kosze na śmieci segregowane . Te osoby , które chciały mieć takie kosze , to te kosze otrzymały
 
Pan Wójt
- Problem ze śmieciami jest duży , ale musimy nauczyć się segregować śmieci . Nie wrzucać tam jedzenia , a butelki prze wyrzuceniem powinny być zmiażdżone . Każdy , kto na wsi chce mieć te kosze na segregowane śmieci , to może je mieć .
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy
- W mojej wsi te kosze były , miałem je jako pierwszy , ale zrezygnowałem , bo przywożone było tam wszystko . Ja jestem za tym , aby sprawdzić , czy każde gospodarstwo domowe ma podpisaną umowę na wywóz śmieci  , bo nie jest prawdą , ze na wsi śmieci się nie produkuje . Pojemniki na śmieci komunalne w każdym gospodarstwie muszą być , bo inaczej nic z tej segregacji nie będzie . Powinniśmy dużo o tym pisać i sprawdzać .
 
Pani Antuszewicz
- W mojej okolicy prawie wszyscy mieszkańcy mają podpisane umowy na wywóz śmieci komunalnych . Moi mieszkańcy mają pretensje o to że inni nie maja podpisanych umów na wywóz śmieci i pozbywają się ich dowożąc do pojemników na segregowane odpady .
 
Pan Brodowski
- U nas nie potrzeba mieć podpisanych umów na wywóz śmieci , bo u nas jest zwykła wieś , gdzie produkowane śmieci są zużywane przez bydło i inne zwierzęta gospodarskie
 
Pani Irena Pastuszko
-Już 3 osoba wpadła do rowku na Jeżówce
 
Pan Krzysztof Pastuszko
- Dobrze współpracuje się z firmą , która prowadzi zbiórkę segregowanych odpadów
 
Pan Wojda Jan
- Pojemniki powinny być u każdego . Plastiki nie powinny być spalane ,bo to zatruwa środowisko . wszyscy czekają na kanalizację , bo co robić z taką ilością wody odprowadzanej do szamba . Śmieci wyrzucane są do rowów przydrożnych
 
Pan Wójt
- Opracowujemy projekt na kanalizację :na Kąty , Rozlazłów , Altanke . Tą część będziemy chcieli przyłączyć do kanalizacji w pierwszej kolejności .. Opakowań zwrotnych jest coraz mniej i problem z odpadami jest coraz większy .Ostatnio bardzo dużo mówi się o podatku śmieciowym .W dużych miastach wprowadza się to często . W naszej gminie dwa razy w miesiącu sprzątamy śmieci na przystankach , a są tam przywożone śmieci z obierzynami , butelkami , odpadami z obiadów . Koszty usuwania tych śmieci rosną i w ciągu roku uzbiera się pewna kwota
AD. 7
Obrady XL Sesji Rady Gminy Sochaczew zamknięto o godz. 1125
 
      Protokółowała
Wiesława Dałkiewicz

Powiadom znajomego