W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Rozlazłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rozlazłów wraz z prognozą na środowisko

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rozlazłów


Mapa


___________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sochaczew
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Rozlazłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz.647 z późniejszymi zmianami),                           oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku  z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), a także  w związku z uchwałą Nr XXI/88/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew – fragment wsi Rozlazłów
                                      zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew – fragment wsi Rozlazłów  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu.
 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17. 09. 2014r. do dnia 07. 10. 2014r.. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w  Urzędzie Gminy Sochaczew ul. Warszawska 115 Sochaczew, pok. Nr 19  od poniedziałku do piątku w godzinach  od  830 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.10. 2014 r. o godz. 14 00 w Urzędzie Gminy Sochaczew  ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew, sala konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sochaczew, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21.10. 2014r.
 
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5  i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21.10. 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 41 ustawy, z dnia 3 października 2008r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Sochaczew  ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew; ustnie do protokołu  w Urzędzie Gminy Sochaczew pok. Nr 19 w godzinach pracy urzędu  oraz  za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres: wnioski@sochaczew.org.pl
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu  jest Wójt Gminy Sochaczew.
 
Wójt Gminy Sochaczew                 

Załączniki

Powiadom znajomego