W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny


Wymagane dokumenty składamy:

- Elektronicznie, za pośrednictwem:

Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia” – http://empatia.mpips.gov.pl
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl
 

- Za pośrednictwem poczty na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ul. Warszawska 115

96-500 Sochaczew

- Osobiście pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ul. Warszawska 115

96-500 Sochaczew

Pok. 31, II p.

Obsługa klienta:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
czwartek  -  DZIEŃ WEWNĘTRZNY

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i/lub dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń dla rodzin), w tym:
dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu rodziny,
inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z fundusz alimentacyjnego, np. zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję świadczeń itp.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane zgodnie z poniższą tabelą:

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU
TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA I USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA
1 lipiec – 31 lipiec (tylko drogą elektroniczną)
do 31 października
1 sierpień – 31 sierpień
do 31 października
1 wrzesień – 30 wrzesień
do 30 listopada
1 października – 31  października
do 31 grudnia
1 listopada – 30 listopada
do 31 stycznia następnego roku
1 grudnia – 31 styczeń następnego roku
do ostatniego dnia lutego następnego roku
 
INFORMACJE DODATKOWE
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (za ostatnie 2 m-ce poprzedzające złożenie wniosku.
Wysokość świadczenia stanowi kwota bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

do ukończenia 18 roku życia;
do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej;
bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.


WAŻNE:

Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy kwotę 900 zł na osobę w rodzinie,  fundusz alimentacyjny będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż kwota funduszu. Jeśli w wyniku przeliczenia, wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł, fundusz alimentacyjny nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
zawarła związek małżeński.
 

UWAGA: Obowiązek informowania o wszelkich zmianach
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

 

Link do wniosków:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres a także na nowy okres 2022/2023

Załączniki

Powiadom znajomego