W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

mrips

Wójt Gminy Sochaczew informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 110 731,81 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 110 731,81 zł

 

Poszukujemy osób do pracy w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej. Usługa wytchnieniowa świadczona będzie przez opiekuna dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i polegała będzie na czasowym odciążeniu ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

I.            Wymagania niezbędne:

1)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

2)      korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,

4)      posiadanie nieposzlakowanej opinii,

5)      dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (tj. rehabilitant, terapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun dziecięcy, opiekun środowiskowy, siostra PCK, opiekun domowy)  LUB 

6)      co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.

II.            Wymagania dodatkowe:

1)      dyspozycyjność,

2)      umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,   

3)      operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III.            Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny* uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu (*za członków rodziny uznaje się rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu).

IV.            Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenia, z przewidywaną liczbą godzin do wypracowania: - 227 h/czas trwania umowy

V.            Liczba miejsc: 12 ( 3 dzieci niepełnosprawnych i 9 osób niepełnosprawnych).

VI.            Obowiązki opiekuna:

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do wykonywania czynności związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności lub też w zastępstwie opiekuna faktycznego, 
w tym:

1)      wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych (m.in.: pomoc w dotarciu do toalety, zabiegi higieniczne )

2)      pomoc w podstawowych czynnościach życiowych (m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków, lub karmienie, pomoc w ubieraniu, umożliwienie spędzania czasu na wózku)

3)      organizowanie czasu wolnego (m.in.: wspólne zabawy,  spacery, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne)

Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie gminy Sochaczew.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

a) CV,
b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej (załącznik 1),
c) dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy,              
d) dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, referencje      
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik 2)
f) zgoda osoby do świadczenia usług OW nad dzieckiem do 16 r.ż. na weryfikację w RSPnTS (załącznik 3);
g) klauzula RODO (załącznik 4).

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 6, przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew z dopiskiem: „Dotyczy naboru - kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: gops@sochaczew.org.pl, w terminie do 19.05.2023r.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Sylwią Szydzińską - GOPS Sochaczew 46 864 26 17

 

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Załączniki

Powiadom znajomego