W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

W związku z przystąpieniem Gminy Sochaczew do  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – 124 542,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego –  124 542,00 zł


Wójt Gminy Sochaczew ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania z Programu.

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 


Program adresowany jest do:

- dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

 


Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawności w różnych sferach życia, w tym:

- Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
- Wsparcia  uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie
- Wsparcia uczestnika w przemieszaniu się poza miejscem zamieszkania
- Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 


Usługi asystenta mogą świadczyć:

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,  siostra PCK, fizjoterapeuta: lub
2. osoby posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu: lub
3. osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, ( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

 

Ważne!  Uczestnik Programu w pierwszej kolejności samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu a także osobę pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. W przypadku braku takiego wskazania, wybór asystenta zaproponuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

 


W ramach Programu zaplanowano :

- udział 3 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
- udział 1 osoby do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
PROGRAM JEST NIEODPŁATNY – uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w nim.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu ( plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu).

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w programie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona.

 

Program realizowany będzie do 31.12.2024 roku.

 

 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie zgłoszeń do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, pokój nr 6, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gops@sochaczew.org.pl następujących dokumentów:

1. Karta zgłoszenia do Programu ( załącznik nr 7 do Programu)
2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu ( załącznik nr 8 do Programu)
3. Klauzula informacyjna w ramach Programu
4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu ( załącznik nr 15 do Programu)
5. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego
6. Zaświadczenie o niekaralności oraz informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru, oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna pranego dziecka z niepełnosprawnością ( w przypadku gdy usługi będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku życia)

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Sylwią Szydzińską - Kierownikiem GOPS w Sochaczewie Tel.  46 864 26 17

 

Wnioski przyjmujemy w dni pracy Ośrodka, tj. pon, wt, śr, pt w godz. 8:00 – 16:00

Czwartek jest dniem wewnętrznym pracy Urzędu.

Nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania puli dostępnych miejsc.

Załączniki

Powiadom znajomego