W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Powrót

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”

Wójt Gminy Sochaczew ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania z pomocy w postaci świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w związku z przystąpieniem Gminy Sochaczew do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – 97 308 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 97 308 zł


Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. 

PROGRAM jest całkowicie nieodpłatny!

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 dzieci
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – 6 osób


W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin w roku 2024. 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana będzie na podstawie danych zawartych w Karcie zgłoszenia do Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (do pobrania poniżej lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie GOPS Sochaczew). 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, siostra PCK; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

W pierwszej kolejności, opiekunem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem doświadczenia osoby (jak wyżej).

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1.      zaświadczenie o niekaralności,

2.      informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

3.      pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona. Nabór do programu ma charakter ciągły do wyczerpania puli miejsc. Uczestnik Programu, któremu pomoc będzie przyznana nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.


 

Program realizowany będzie do 31.12.2024 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o składanie zgłoszeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, osobiście w pok. nr 4 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@sochaczew.org.pl

 

Wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu - Załącznik nr 7
Klauzula informacyjna RODO – Załącznik Nr 12
Klauzula RODO 2 (Gops) – Załacznik Nr 2
Kserokopia orzeczenia (oryginał do wglądu). 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Joanną Gajda - GOPS Sochaczew 46 864 26 19

 

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

 

Opieka Wytchnieniowa

Załączniki

Powiadom znajomego