W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Ewidencja ludności

Klauzula informacyjna RODO dotycząca ewidencji ludności - TUTAJ.
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności 
Inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych - Łukasz Zieliński
Inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych - Dorota Jaczyńska
kontakt tel. 864 26 07
email: ewidencja@sochaczew.org.pl
 
 
 
ZAMELDOWANIE  NA  POBYT STAŁY LUB CZASOWY
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się  zameldowała.
 
Wymagane dokumenty
 
Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 
Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.
 
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, , orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).
 
Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Gminy Sochaczew, ul.Warszawska 115, 96-500 Sochaczew, pokój nr 10 
 
Termin i sposób załatwienia sprawy w organie
 
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 
Uwagi
 
1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego”.
3. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
4. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO OBYWATELI RP
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”.  
Dowód osobisty lub ważny paszport – do wglądu.
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: 
  – pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania.
  – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Sochaczew, ul.Warszawska 115, 96-500 Sochaczew, pokój nr 10
Termin i sposób załatwienia
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o wymeldowaniu (opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł.)
POTWIERDZENIE ZAMELDOWANIA oraz ZAŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMELDOWANYCH POD OKREŚLONYM ADRESEM 
Wymagane dokumenty:
·         wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,
·         dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej,  przydział spółdzielczego prawa do lokalu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (postanowienie o nabyciu spadku wraz z tytułem prawnym do lokalu jego spadkodawcy). Samodzielnym tytułem prawnym do lokalu nie jest: skierowanie (oferta) do zawarcia umowy najmu lokalu, aneks do umowy najmu, umowa o wybudowanie domu (mieszkania) tzw. umowa deweloperska, decyzja podatkowa, zawiadomienie o zmianie danych w księdze wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku, w którym sąd nie określił masy spadkowej czy zawiadomienie Wydziału Geodezji o ustaleniu adresu - Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem
·         umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (gdy o wydanie zaświadczenia występuje pośrednik w obrocie nieruchomościami) - Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem
·         dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),
·         dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
·         pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17zł. Takie zaświadczenie obywatel otrzymuje na wniosek.
nr rachunku bankowego  BS Sochaczew 76 9283 0006 0013 2381 2000 0010
Proces rejestracji obywatela Ukrainy o statusie cudzoziemca „UKR” od 9:00 do 14:00 
W celu rejestracji prosimy pobrać bilet z informacją o terminie wizyty
Informujemy Szanownych Petentów Urzędu Gminy Sochaczew, iż pokój nr 10 (Ewidencja Ludności) jest nieczynny w czwartki - Jest to dzień wewnętrzny. 
Powyższe ograniczenie jest wprowadzone okresowo i jest spowodowane dużą ilością spraw.
Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie prosimy o zgłaszanie się w sprawach meldunkowych w pozostałych dniach pracy, tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek. w godz. 8:00 - 15:45

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego