W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sochaczew

ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00
fax: (46) 864-26-02
e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

NIP GMINY: 837-16-92-031
REGON: 750148526
ADRES ESP: /exj2d97k84/SkrytkaESP

 

Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew TRYB PODSTAWOWY ART. 275 PKT 1 USTAWY
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy D.271.2.2021
Zamawiający Urząd Gminy Sochaczew
Tryb zamówienia Tryb Podstawowy
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia Postępowanie o wartości mniejszej niż progi unijne
Termin składania ofert
unieważnienie

                                                                                                                      Sochaczew, dnia 29.03.2021

 

 

D. 271.2-2.2021                                                                                                      

Dotyczy: Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia 
i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania na dostawę betonu kruszonego w ramach zadania ” Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia 
i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew”, tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp,  ogłoszonego pod numerem 2021/BZP 00016419/02

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione  ze względu na  fakt,   że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W przedmiotowym postępowaniu na ,, Dostawę betonu kruszonego o frakcji        0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew,,  ogłoszonym w BZP pod numerem 2021/BZP 00016419/02 w dniu 11.03.2021r.,       do dnia składania ofert tj. do dnia 25.03.2021r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty:

1)     OY POLSKA CONSTRUCTION RENATA GRABOWSKA KAŹMIERÓW 41 
96-500 SOCHACZEW 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 w związku z tym,            że oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgony z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego w SWZ.  Złożona oferta nie została  prawidłowo podpisana przez Wykonawcę.

POUCZENIE

Na czynność unieważnienia postępowania przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX Ustawy Pzp. (art. 505-590).

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy: D. 271.2.2021                                                  

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (zwanej dalej: „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, iż w postepowaniu o dzielenie zamówienia publicznego 
pn.: Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w trybie pod­stawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zamierza przeznaczyć kwotę 250 000,00 zł.

 

 

 


UWAGA !!!

W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu.

ID POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ BETONU KRUSZONEGO:

e3e4991c-147b-4f4f-b23f-c5837cd35620

Załączniki

SWZ doc, 404 kB

Powiadom znajomego